Nỗ lực từ cơ sở

(Baonghean.vn) Bài trước, chúng tôi đã đề cập đến trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng cấp trên cơ sở (huyện ủy và tương đương). Bài này, xin đề cập đến trách nhiệm và nỗ lực từ chính mỗi TCCS Đảng.


Với sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, bản thân mỗi TCCS Đảng phải làm gì và làm như thế nào để nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình? Sau đây là mấy ý kiến đề xuất.


1. Sự lãnh đạo của TCCS Đảng cũng như của toàn Đảng phải toàn diện, bởi đảng ta đã là một đảng cầm quyền. Song, với TCCS Đảng toàn diện không đồng nghĩa với dàn đều trải mỏng để sa vào tình trạng cái gì cũng lãnh đạo, nhưng hiệu quả thấp


hoặc không hiệu quả. Do vậy, nhất thiết phải từ thực tế của cơ sở, từ đòi hỏi bức thiết nhất và cả từ thực lực của tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, của đội ngũ cán bộ ở đó để xác định một, hoặc hai nhiệm vụ (trong các nhiệm vụ của toàn bộ nhiệm vụ chính trị) để tập trung lãnh đạo. Trong một hoặc hai nhiệm vụ đã xác định ấy, lại phải chọn ra được phạm vi cụ thể, không nhất thiết phải đủ hết mọi phạm vi của nhiệm vụ ấy.

Ví dụ: Xác định lãnh đạo kinh tế là trọng tâm những nội dung nào? Phạm vi nào? Cần tập trung chứ không thể nói kinh tế chung chung. Có nơi là nâng cho được năng suất, có nơi lại là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, nơi khác lại là mở ngành nghề mới, nơi khác nữa lại là xóa đói, trồng rừng kinh tế, mở thị trường cho hàng hóa... Một thời gian nhất định "gỡ" cho được một vấn đề, một nhiệm vụ sẽ tạo ra sự tự tin, sẽ cho ta những kinh nghiệm, sẽ đem lại niềm tin cho quần chúng, cứ thế, năng lực lãnh đạo của TCCS Đảng được nâng dần lên. Có thể nói rằng chọn được nội dung, vấn đề để lãnh đạo là bước đầu tiên có tính quyết định thể hiện năng lực và tài năng của người lãnh đạo của sự lãnh đạo.


2. Sau khi đã xác định được nội dung cần tập trung lãnh đạo, bước tiếp theo là chỉ rõ được cấp ủy cơ sở sẽ lãnh đạo bằng những "phương tiện", "công cụ" nào và lãnh đạo bằng cách gì? Trước hết, chính quyền (với xã, phường), chuyên môn (với cơ quan, doanh nghiệp), cùng với đó là các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cụ thể hóa chủ trương và nhiệm vụ mà cấp ủy đã đề ra để tổ chức thực hiện trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mỗi tổ chức.

Đây thực chất là việc phân công rõ, và tạo sự phối hợp đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Về cách lãnh đạo cần xác định rõ các việc phải làm về công tác tư tưởng (tuyên truyền, giải thích...) về công tác tổ chức (phân công bố trí cán bộ) về kiểm tra và giám sát (cả các tổ chức trong hệ thống chính trị lẫn các tổ chức tương ứng cấp dưới). Tóm lại, sau lãnh đạo để xác định chủ trương là lãnh đạo việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.


3. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng gắn chặt với năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, của tổ chức chuyên môn ở cơ sở. Bởi vậy, với TCCS Đảng ở phường, xã, thị trấn, cấp ủy cơ sở phải thường xuyên chăm lo xây dựng chính quyền cơ sở thật sự vững mạnh trong sạch. Cấp ủy phải vừa tạo điều kiện, vừa đòi hỏi cao, vừa giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ máy chính quyền của tất cả cán bộ, công chức trong bộ máy đó. Những việc làm đúng, làm tốt của chính quyền, dù nhỏ cũng phải khẳng định, khuyến khích, bảo vệ. Ngược lại, có ai đó, việc gì đó có biểu hiện lệch lạc, sai trái phải kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn. Giữa cấp ủy và chính quyền phải có quy chế về quyền hạn, trách nhiệm cũng như chế độ làm việc chặt chẽ. Với các TCCS Đảng ở cơ quan, doanh nghiệp, cấp ủy và chuyên môn có quy chế về quan hệ trách nhiệm và chế độ làm việc phù hợp.


4. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng phải được thể hiện trước hết ở năng lực của tập thể cấp ủy, của từng ủy viên ban chấp hành, của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị và của đội ngũ cốt cán. Đội ngũ cán bộ này một mặt phải có tri thức cần thiết thuộc lĩnh vực được phân công, có phương pháp công tác phù hợp, mặt khác phải thực sự gương mẫu (về mọi mặt) để có sức thu hút, tập hợp và đoàn kết.

Do đó, cấp ủy một mặt cần có chương trình, kế hoạch để thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng thông qua công tác thực tiễn, mặt khác phải theo dõi chặt chẽ công việc, sinh hoạt, lối sống và các mỗi quan hệ của đội ngũ này. Qua đó mà tạo điều kiện cho họ trưởng thành, đồng thời ngăn ngừa những "căn bệnh" mà họ có thể mắc phải, trong đó có hai bệnh phải rất chú ý: bệnh quyền lực và bệnh tham lam.


5. Tiến hành việc đánh giá, xếp loại đảng viên, phân loại chi bộ nhỏ trực thuộc TCCS Đảng, hàng năm với tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, có thể "cân, đong, đo, đếm" được.Từ đó đánh giá đúng, xếp loại và phân loại chính xác. Chỉ có như vậy, mới có giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên lên "tầm" cần thiết đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng.


Trên đây là mấy đề xuất chung. Mỗi loại hình TCCS Đảng và nhất là ở mỗi TCCS Đảng từ thực trạng mạnh, yếu của mình để vận dụng và tìm được đúng "thuốc", đúng "cách" cho chính mình. Sự chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn của cấp trên là rất cần thiết. Song, nếu mỗi TCCS Đảng không chủ động vươn lên, không kiên trì và quyết tâm thì sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của TCCS Đảng ở đó khó mà khác trước được.

Trương Công Anh

Tin mới

Vệ sinh môi trường

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, thanh niên hỗ trợ Thanh Chương vệ sinh môi trường

(Baonghean.vn) - Sau khi nước lũ rút, trên địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương có hàng trăm gia đình và các khu vực chợ, trường học... bị ô nhiễm môi trường. Do vậy, các đơn vị bộ đội, công an và lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã ra quân hỗ trợ địa phương thu dọn vệ sinh môi trường.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn 'Cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục'

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn 'Cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục'

(Baonghean.vn) - Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đã tổ chức Trung tâm thảo luận với chủ đề “Đoàn Thanh niên với cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục” với sự tham gia của GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nghệ An: Hơn 500 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được cập nhật tình hình kinh tế

Nghệ An: Hơn 500 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được cập nhật tình hình kinh tế

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), sáng 1/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tình hình kinh tế thế giới “hậu Covid-19” cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.
Cuộc sống chật vật của người dân vùng rốn lũ Bích Hào

Cuộc sống chật vật của người dân vùng rốn lũ Bích Hào

(Baonghean.vn) - Nhà bị ngập, nhiều thôn, xóm bị chia cắt, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Bích Hào (Thanh Chương) gặp nhiều khó khăn. Do mất điện nhiều ngày, không bơm được nước, đặc biệt nước sạch để ăn uống hiện là vấn đề cấp thiết nhất đối với bà con lúc này. 
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

(Baonghean.vn) - Năm nay, ngày Quốc tế Người cao tuổi với chủ đề “Khả năng phục hồi và đóng góp của phụ nữ lớn tuổi”. Chủ đề này như lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của phụ nữ lớn tuổi trong việc vượt qua những thách thức để thể hiện khả năng, đóng góp của họ cho sự phát triển của xã hội.
Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả. 
Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương”, chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, có cơ hội được hưởng lương hưu khi về già. Đồng thời, giúp người dân hiểu hơn về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
Thay đổi mâm xe máy và ôtô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô là một trong những cách trang trí ngoại thất xe, giúp bộ phận này cũng như tổng thể phương tiện trở nên bắt mắt hơn. Tuy nhiên, người dùng nên tìm hiểu chi tiết về việc thay đổi mâm xe có bị phạt không cũng như các lưu ý cần biết trước khi quyết định cải tiến bộ phận này.
Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

(Baonghean.vn) - Với đặc thù sản xuất của mình, các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn của Tập đoàn TH tiêu tốn điện năng lớn. Tuy vậy, nhờ chủ động các giải pháp, đầu tư tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, TH được xem là điểm sáng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.