Phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút hoàn thành mục tiêu năm 2019

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Quang cảnh điểm cầu tại Nghệ An
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu  Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn 
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều hành tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn  - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Lan tỏa phong trào thi đua, hơn 55.500 trường hợp được khen thưởng

Năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKT) đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng. Ban TĐKT đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành nhiều chính sách về công tác TĐKT. Trong năm 2018 đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, xây dựng các Nghị định quy định về Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn ảnh 2
Các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn 
Một trong những nội dung trọng tâm năm 2018 là đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kê gọi thi đua ái quốc. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương phát động nhiều phong trào thi đua mạnh mẽ, lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.  

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là nội dung trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu. Đến tháng 12/2018 cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống.

Năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.563 trường hợp, trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp.

Mô hình trồng cam ở xã Minh Thành, Yên Thành (Nghệ An). Ảnh Đào Tuấn
Mô hình trồng cam ở xã Minh Thành, Yên Thành (Nghệ An). Ảnh: Đào Tuấn
Tại hội nghị đại biểu đã nghe các tham luận về công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển đô thị văn minh, hiện đại; điển hình xóa đói, giảm nghèo; phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong thời kỳ cách mạng 4.0...
Biến phong trào thi đua trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ
"Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" -  trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước do Ban TĐKT, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, địa phương phát động thực hiện.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. 
Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2018 thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã tạo ra phong trào trên các lĩnh vực, phát triển mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, nhiều phong trào thi đua được các Bộ, ban, ngành, MTTQ, các địa phương tổ chức trên tinh thần đổi mới, đa dạng, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào khâu khó, việc khó đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Các Bộ, ban, ngành, địa phương đã ban hành nhiều Thông tư, Chỉ thị, hướng dẫn tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 
Tham quan mô hình trồng chanh leo của đồng bào Mông ở bản Phà lõm, xã Tam Hợp, Tương Dương (Nghệ An). Ảnh: Đào Tuấn
Tham quan mô hình trồng chanh leo của đồng bào Mông ở bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, Tương Dương (Nghệ An). Ảnh: Đào Tuấn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, bên cạnh các phong trào thường xuyên còn có nhiều nhiều hoạt động hướng vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều mô hình mới, sáng tạo được nhân rộng và lan tỏa mạnh mẽ. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu làm lợi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. 
Năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm thứ tư thực hiện phong trào Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.
Khẳng định phong trào thi đua yêu nước là một phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý có hiệu quả của Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019 các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương cần tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ: Kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - bứt phá - hiệu quả. Tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tinh thần chung là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả cao hơn. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan.

tin mới

Vinh - 'đô thị dọc sông, hướng biển' trong chiến lược, tầm nhìn phát triển của Trung ương

Vinh - 'đô thị dọc sông, hướng biển' trong chiến lược, tầm nhìn phát triển của Trung ương

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh đang chuẩn bị bước qua tuổi 60. Đây là thời điểm quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới. Trong chiến lược, tầm nhìn của Trung ương và tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh mở rộng là đô thị biển, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa của cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.