Phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tương Dương lần thứ III.

Chiều 17/5, huyện Tương Dương tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019. 

Tham dự đại hội có đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; lãnh đạo huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi); lãnh đạo huyện Tương Dương và 150 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: Đào Thọ

Bước tiến trong thực hiện Chính sách Dân tộc

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của Tương Dương có bước phát triển khá với tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2014 - 2018 đạt 7,8% (bình quân  2,34%/năm), thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng/năm.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội huyện Tương Dương. Ảnh: Đào Thọ

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng  giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản (từ 36,3% năm 2014 xuống 10,9% năm 2018) và tăng tỷ lệ công nghiệp - xây dựng (từ 31,3% năm 2014 lên 69,5% năm 2018, bước đầu hình thành được các vùng nguyên liệu tập trung, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 45,39% (năm 2014), xuống còn 30,48% (năm 2018).

Lãnh đạo Ban Dân tộc và huyện Tương Dương trao đổi với đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Đào Thọ

Cơ sở hạ tầng văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, 18/18 xã, thị trấn có thiết chế văn hóa thông tin, trong đó có 04 xã đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 đạt 97,8%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,86%, có 26 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% xã, thị trấn có trạm y tế  khang trang, kiên cố, 15 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương) năm 2019. Ảnh: Công Kiên

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS luôn được quan tâm từ khâu quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng. Số lượng cán bộ công chức, viên chức người DTTS tính đến năm 2018 có hơn 1.200 người, chiếm 54,94% tổng số cán bộ công  chức toàn huyện…

Khai thác hợp lý tiềm năng và thế mạnh

Trên cơ sở đó, huyện Tương Dương đề ra mục tiêu tổng quát về công tác dân tộc đến năm 2025 là: khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng. Thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, nhân dân và bà con các dân tộc huyện Tương Dương phát huy tinh thần đoàn kết và lợi thế sẵn có để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Đào Thọ

Từ đó, đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt gần 9.155 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 35- 40 triệu đồng/năm; hạ tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp xuống còn 25%, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng lên 28 % và tỷ trọng dịch vụ lên 47%. Đồng thời, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, phấn đấu 100% số trường đạt chuẩn quốc gia và 100%, xã đạt chuẩn quốc gia về thiết chế Văn hóa – Thông tin – Thể thao…

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đào Thọ

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia thảo luận về các vấn đề đẩy mạnh xây dựng đại đoàn kết; giáo dục truyền thống văn hóa trong nhà trường; phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong đấu tranh phòng chống truyền đạo trái pháp luật; đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; xây dựng điển hình phát triển kinh tế; chăm sóc, bảo vệ phát triển rừng…

Dịp này, 34 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III. Đồng thời, 9 cá nhân được Ủy ban Dân tộc Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển các dân tộc; 2 tập thể, 15 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen và 7 tập thể, 24 cá nhân được nhận Giấy khen UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc. 

Huyện Tương Dương nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, có diện tích tự 280.777,68 km2 (chiếm 17%), có 17 xã, 01 thị trấn với 154 bản làng, trong đó 4 xã biên giới và 1 cửa khẩu quốc tế tại xã Tam Hợp với 67,069 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào. Toàn huyện hiện có 18.078 hộ (75.166 khẩu), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,9%. Trong đó, dân tộc Thái 71%, Khơ mú 13,2%, Mông 3.626 4,8%, Thổ ( Tày Poọng) 1,1% và Ơ Đu 0,47%. Ảnh: Google Maps
 
 

Tin liên quan

Thống nhất một số nội dung Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Nghệ An lần thứ 3

Thống nhất một số nội dung Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Nghệ An lần thứ 3

(Baonghean.vn) - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 cấp tỉnh sẽ được tổ chức trước tháng 10/2019; nhằm tục khẳng định, ghi nhận công lao của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào thiểu số thời kỳ đổi mới.

Các tin khác