Phối hợp tuyên truyền quảng bá sản phẩm xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Chiều 21/9, Sở Công thương tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để tham mưu hỗ trợ quảng bá sản phẩm xi măng của Công ty CP xi măng Sông Lam.

Toàn cảnh buổi làm việc
Lãnh đạo Tập đoàn The Vissai báo cáo quá trình đầu tư thực hiện dự án xi măng tại Nghệ An

Công ty CP xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai đang tập trung nguồn lực xây dựng các nhà máy xi măng Sông Lam và Sông Lam 2. Cùng với đó Công ty đang triển khai Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết, Cảng biển Vissai kịp với tiến độ nhà máy xi măng Sông Lam và Sông Lam 2, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An. Hiện công ty đã cung cấp sản phẩm đầu tiên tại thị trường Nghệ An (từ nhà máy xi măng dầu khí cũ thuộc huyện Anh Sơn). Nhằm kịp thời quảng bá sản phẩm xi măng Sông Lam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, Công ty CP  xi măng Sông Lam rất cần được sự hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin truyền thông để phát triển thị trường, góp phần kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Đại diện Sở Thông tin- Truyền thông đề nghị các cấp, ngành liên quan và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để thực tốt công tác tuyên truyền, quảng bá
Đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư cho rằng doanh nghiệp cần có kế hoạch phát triển thị trường phù hợp để sản xuất - kinhg doanh có hiệu quả

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công thương đã đánh giá cao sự quyết tâm đầu tư thực hiện các dự án xi măng tại địa bàn Nghệ An và để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể đối với các cơ quan truyền thông và Sở Công thương sẽ báo cáo với tình phương án hỗ trợ, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh sản phẩm phù hợp, đồng thời lồng ghép việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn với các chương trình, dự án của tỉnh.

Hoàng Vĩnh