Quân khu 4: Thi diễn tập chỉ huy, cơ quan Trung đoàn, Lữ đoàn

(Baonghean.vn) - Ngày 21/9, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc Diễn tập chỉ huy, cơ quan Trung đoàn bộ binh đủ quân, Lữ đoàn binh chủng năm 2016.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh Quân khu 4 trao đổi kinh nghiệm với các đội tham gia Thi diễn tập CH-CQ Trung đoàn bộ binh đủ quân, Lữ đoàn binh chủng năm 2016.

Tham gia thi diễn tập chỉ huy, cơ quan năm nay có 9 khung chỉ huy và cơ quan của 4 Trung đoàn bộ binh đủ quân thuộc Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 và khung chỉ huy, cơ quan 5 Lữ đoàn binh chủng. 

Nội dung thi Diễn tập tập trung vào việc: Soạn thảo văn kiện tác chiến trong diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ; Hành động của chỉ huy, cơ quan trong thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác tham mưu tác chiến trong diễn tập chỉ huy, cơ quan của đội ngũ chỉ huy, cơ quan cấp Trung đoàn bộ binh đủ quân, Lữ đoàn binh chủng trong toàn Quân khu. Làm cơ sở để Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đánh giá, tổ chức bồi dưỡng và quy hoạch sử dụng cán bộ trong thời gian tới, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trần Dũng

Truyền hình QK4