Quế Phong: Trồng mới 100 ha chanh leo vụ thu 2016

(Baonghean.vn) - Năm nay là năm thứ 6 cây chanh leo có mặt trên địa bàn huyện Quế Phong. Toàn huyện hiện có 250 ha, trong đó  địa bàn xã Tri  Lễ có 120 ha, còn lại là diện tích các xã Nậm Nhoóng, Nậm Giải, Châu Thôn và Hạnh Dịch.

Hiện đang vào mùa thu hoạch, Công ty cổ phần NaFoods đã thu mua được trên 300 tấn chanh leo, bình quân mỗi ngày thu mua được từ 2-3 tấn, với giá 10 ngàn đồng/kg.  

Thu gom chanh leo.

Theo tính toán, từ trồng chanh leo, bà con thu nhập bình quân từ 250-280 triệu/ha. So với trồng lúa, trồng màu, chanh leo có thu nhập cao gấp 10 lần.

Có thể khẳng định, chanh leo là cây xóa đói giảm nghèo bền vững cho  đồng bào nơi đây.

Từ hiệu quả kinh tế của cây chanh leo đem lại, hiện nay, các hộ gia đình vùng dự án đang chuẩn bị bước vào vụ trồng mới, nhiều hộ xóa bỏ vườn tạp chuyển sang trồng chanh leo.

Theo tính toán, từ trồng chanh leo, bà con Quế Phong thu nhập bình quân từ 250-280 triệu/ha.

Theo bà con, chi phí đầu tư cho 1 sào (500m2) bao gồm giống, trụ dây làm giàn, phân bón... khoảng 6 triệu đồng. Chanh leo có chu kỳ sinh trưởng khoảng 4-5 năm và đặc tính lưu gốc có thể kéo dài đến 10 năm. Trừ năm đầu, còn các năm sau nếu năng suất đạt từ 40-50 tấn/ha sẽ đem lại thu nhập 200 - 400 triệu đồng/ha/năm.

Huyện Quế Phong cũng đã đăng ký với Công ty cổ phần NaFoods 50.000  cây giống Đài Nông 1 để trồng mới 100 ha vụ thu 2016 theo chương trình 30 a của Chính phủ cho huyện nghèo./.

                                                                 Kim Liêng- Ngọc Tăng

                                                                        Đài Quế Phong