Quỹ Tín dụng nhân dân phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai) thành lập Phòng Giao dịch số 2

(Baonghean.vn) - Phòng Giao dịch số 2 - Quỹ Tín dụng nhân dân phường Quỳnh Xuân đặt tại thôn 3, xã Quỳnh Liên,TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Dự kiến thời gian khai trương hoạt động là ngày 28/10/2020.

Căn cứ Công văn số 1018 ngày 18/9/2020 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch số 2 tại thôn 3, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 00001 ngày 2/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, Quỹ Tín dụng nhân dân phường Quỳnh Xuân mở Phòng Giao dịch số 02 xã Quỳnh Liên - Địa chỉ: Thôn 3, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại liên hệ: 02383661250

- Email: qtdquynhxuan@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Phục vụ cho thành viên vay vốn sản xuất, kinh doanh trên địa bàn;

+ Nhận tiền gửi tiết kiệm và dịch vụ chuyển tiền của khách hàng trong và ngoài địa bàn hoạt động với tinh thần phục vụ nhanh gọn, thuận tiện đảm bảo uy tín cao.

- Dự kiến thời gian khai trương hoạt động: Ngày 28/10/2020.

Vậy, Quỹ Tín dụng nhân dân phường Quỳnh Xuân thông báo để Quý khách hàng đến giao dịch.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH