Quỳnh Lưu có tổng nợ thuế hơn 24 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tính đến nay, tổng nợ thuế của huyện Quỳnh Lưu là 24,678 tỷ đồng. Kết quả thu nợ 4 tháng đầu năm đạt 7,7 tỷ đồng, đạt 45% chỉ tiêu giao.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, kết quả thu ngân sách của huyện Quỳnh Lưu đạt 126 tỷ đồng, đạt 48% dự toán HĐND huyện giao, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2018. Thời gian qua, mặc dù huyện Quỳnh Lưu đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác thu thuế và truy thu thuế nợ đọng nhưng số nợ thuế vẫn còn cao.

Tính đến nay, tổng nợ thuế của toàn huyện là 24,6 tỷ đồng. Kết quả thu nợ 4 tháng đầu năm đạt 7,7 tỷ đồng, đạt 45% chỉ tiêu giao (chỉ tiêu thu nợ Chi cục giao 17,3 tỷ đồng).

Đồ họa: Lâm Tùng
Hiện nay, nợ thuế đối với lĩnh vực tổ chức, doanh nghiệp của Quỳnh Lưu hơn 16,5 tỷ đồng, trong đó, thuế GTGT là 6,47 tỷ đồng, nợ thuế hộ kinh doanh đến tháng 4 là 10,1 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Để hoàn thành công tác thu ngân sách và thu nợ thuế, huyện đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế quỹ cho Nhà nước.

Khai thác đá xây dựng ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, chú trọng đơn vị có độ rủi ro cao. Huyện tiếp tục tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp để vận động các doanh nghiệp nộp thuế đúng theo cam kết. Chỉ đạo Chi cục Thuế phối hợp với các xã thành lập các đoàn thu hồi nợ đọng thuế, nhất là thuế vận tải. Đối với những trường hợp cố tình chây ỳ nhiều lần, thời gian tới sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế nhằm thu hồi nợ đọng thuế.