Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Hoàng Vĩnh ((Thực hiện))

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Quỳnh Lưu là một trong những địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vậy xin đồng chí cho biết những việc làm nổi bật của huyện trong thời gian qua?

Đồng chí Hoàng Danh Lai: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm học tập đi đôi với làm theo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp tham quan công nghệ sản xuất tôm giống tại CTy TNHH Việt Úc. Ảnh: TL
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp tham quan công nghệ sản xuất tôm giống tại Công ty TNHH Việt Úc. Ảnh: TL Phạm Bằng

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đồng thời giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu các văn bản hướng dẫn các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu học tập chuyên đề hàng năm và chuyên đề toàn khóa.

Hàng năm, huyện bám sát nội dung các chuyên đề để xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%, quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm.

Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hàng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; lựa chọn một số công việc trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; đồng thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng trong nhiều năm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng đã được huyện đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và tạo được hiệu quả cao.
Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã xác định rõ 3 nội dung đột phá trong kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Đó là: Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo các cấp trách nhiệm, nêu gương, sâu sát cơ sở. Đổi mới tư duy và chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo “Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2021 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh”. 
Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 105 cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân, có hơn 5.000 người tham gia với 783 lượt ý kiến được phản ánh tại cuộc đối thoại. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã cụ thể hóa, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. 

Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ảnh 3
Mô hình đầu tư sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao được người dân Quỳnh Lưu thực hiện rất thành công. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm. Hàng năm, huyện thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội dung khác, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Do đó, sau 5 năm thực hiện, huyện Quỳnh Lưu đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị; Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay có 30/32 xã đạt chuẩn NTM, tăng 18 xã so với năm 2015; xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 thôn đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đã đạt 4/9 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại để về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021...

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng được 375 tập thể, 620 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực. 
Trong quá trình thực hiện, mặc dù mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị có cách làm riêng, song đều đã mang lại những kết quả rất tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ảnh 4
Xưởng sản xuất mặt hàng cơ khí và máy nông nghiệp của Doanh nghiệp Hồ Hoàn Cầu, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

P.V: Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, giải pháp để Quỳnh Lưu tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị?

Đồng chí Hoàng Danh Lai: Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua không chỉ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, trong đó, mục tiêu lớn nhất là xây dựng Quỳnh Lưu trở thành huyện NTM trong năm 2021 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, huyện sẽ tập trung vào một số giải pháp quan trọng sau đây:
Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ảnh 5
Bãi biển Quỳnh Long. Ảnh: Hồ Nhật Thanh

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu phải thường xuyên, tự giác trong việc thực hiện Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên; quan tâm tổ chức học tập chuyên đề hàng năm và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng học tập và làm theo; chỉ đạo các trường học đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các tiết sinh hoạt đạo đức và các hoạt động ngoại khóa; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 Tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đấu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực thực sự tiêu biểu, có tính lan tỏa trong xã hội; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nêu gương để lan tỏa và nhân rộng trong xã hội. 
Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ảnh 6
Quỳnh Lưu đang trở thành điểm du lịch biển quan trọng của tỉnh. Ảnh: TL

Thứ hai: Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị rà soát lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định khâu đột phá, trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất. Đối với cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung đột phá đã được xác định rõ trong kế hoach toàn khóa. Chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; rà soát các khâu đột phá đã đề ra để chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo lộ trình. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05.

Thứ ba: Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình mới, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, chất lượng Chỉ thị số 05 gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng; 2 năm đánh giá sơ kết và đa dạng hóa các hình thức biểu dương, đi báo công, thăm các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới

Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đặt ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên và tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục”.
Xót thương hoàn cảnh 3 anh em có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi

Xót thương hoàn cảnh 3 anh em có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Chỉ trong một buổi chiều, cả bố và mẹ đều đột ngột lìa xa cõi đời. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 anh em Nguyễn Quốc Anh (SN 2011), Nguyễn Ty Hy (SN 2015) và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 2016). Giờ đây, 3 đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào ông bà nội khó khăn, đau yếu ở xóm 12, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc).
Thanh Chương

Nhiều làng mạc của Thanh Chương vẫn ngập chìm trong nước

(Baonghean.vn) - Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thanh Chương, trong đó nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng 30/9, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn.
Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) -  Đến sáng nay 30/9, người dân các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn và thị trấn Cầu Giát... thuộc huyện Quỳnh Lưu vẫn chìm trong cảnh ngập lụt. Các đoàn cứu trợ đã tổ chức thành nhiều nhóm lội nước vào từng hộ dân để cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc men.. cho bà con.
Nắng ấm

Nắng ấm

(Baonghean.vn) -  Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn giúp học sinh mặc áo ấm được các nhà hảo tâm gửi trao tặng dịp giáp Tết Nguyên đán.
Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ gần 20 ngày của V.League là thời gian vàng để thầy trò Huy Hoàng có thể tìm ra chìa khoá để giành chiến thắng. Với hàng loạt những giải pháp, sáng kiến mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã xây dựng cho các cầu thủ, 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh tại Vòng 17 V.League 2022 trong trận gặp Viettel. 
Sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga, có phải là 'nhất tiễn song điêu' của Tổng thống Putin

Sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga, có phải là 'nhất tiễn song điêu' của Tổng thống Putin

(Baonghean.vn) - Tối nay, vào lúc 19h giờ (theo giờ Hà Nội), và 15h (theo giờ Moskva), tại Đại sảnh Georgian của Đại Điện Kremlin, sẽ diễn ra lễ ký kết sáp nhập các vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia vào Nga. Những nước đi quyết liệt và thần tốc, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin cho thấy dường như ông đang dồn tổng lực vào “canh bạc” lần này, cả trên chiến trường Ukraine và trong chính nước Nga.
8 thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở Nghệ An đang vận hành xả lũ

8 thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở Nghệ An đang vận hành xả lũ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh, ở thời điểm hiện tại có 8 nhà máy thủy điện, 2 hồ thủy lợi vận hành xả lũ. Việc xả lũ đảm bảo đúng quy định và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thời tiết vẫn hết sức phức tạp, không thể chủ quan. Đây là thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.
Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn và nước thượng nguồn về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh, đêm 29 và rạng sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra.