#sản xuất hàng hóa

7 kết quả

Tích tụ ruộng đất: Vẫn thiếu doanh nghiệp trên đồng

Tích tụ ruộng đất: Vẫn thiếu doanh nghiệp trên đồng

(Baonghean) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh có 456.755 hộ gia đình sản xuất nông, lâm, thủy sản với phương thức sản xuất nông hộ là chủ yếu; đây thực sự là một trở ngại lớn trong phát triển một nền sản xuất hàng hoá lớn.