Sát thực tiễn để "bấm huyệt" đúng vấn đề!

(Baonghean) - Chất lượng kỳ họp HĐND có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây là nơi thể hiện một cách toàn diện vai trò, năng lực cũng như hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Năm 2014, cử tri tỉnh nhà tiếp tục ghi nhận những đổi mới, nâng cao chất lượng ở các kỳ họp, thể hiện sự trăn trở, bám sát thực tiễn để “bấm huyệt” đúng vấn đề bức xúc từ thực tiễn của HĐND tỉnh. 
Đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với người dân  trong ngày hội Đại đoàn kết ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).
Đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với người dân trong ngày hội Đại đoàn kết ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).
Chú trọng công tác chuẩn bị
Trước sự vận động và vươn lên không ngừng nghỉ của cuộc sống, nếu không đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nói chung, nâng cao chất lượng kỳ họp nói riêng cũng đồng nghĩa với sự thụt lùi và lẽ đương nhiên sẽ tự làm mất đi “sứ mệnh” - cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Trước những vấn đề đặt ra, năm 2014, HĐND tỉnh tiếp tục có những cải tiến, sáng tạo để nâng cao chất lượng kỳ họp, ngày càng làm tốt hơn vai trò của cơ quan đại biểu dân cử.
Đổi mới đầu tiên, đó là việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Trước đây, theo chương trình, kế hoạch, HĐND tỉnh thường bố trí từ 2-3 đại biểu tiếp xúc cử tri tại một điểm thì nay được đổi mới bằng cách mỗi đại biểu tiếp xúc một điểm; tăng cường tiếp xúc trực tiếp đến tận đơn vị khối, xóm, cử tri là những người dân bình thường. Tiếp theo, đó là tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực. Từ những đổi mới trong cách tiếp xúc cử tri, đã giúp các đại biểu thực hiện được nhiều cuộc tiếp xúc cử tri hơn, lắng nghe được nhiều ý kiến hơn, hiểu rõ hơn bản chất vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, để phản ánh thông tin đến kỳ họp một cách chân thực nhất, không chung chung, hoặc xa rời thực tế. 
Hiệu quả của đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh đã được minh chứng tại 2 kỳ họp diễn ra trong năm 2014. Tại các kỳ họp này, những nội dung đưa ra thảo luận, bàn bạc, quyết định đều là những vấn đề liên quan đến “tỉnh kế, dân sinh”,  như chất lượng khám, chữa bệnh, trình độ, tinh thần thái độ phục vụ của y, bác sỹ tại các cơ sở y tế; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững; quản lý xuất khẩu lao động còn nhiều hạn chế; công tác đào tạo nghề nhiều bất cập; nhiều dự án thu hút chưa được triển khai; chỉ tiêu xây dựng NTM, xây dựng trường chuẩn quốc gia; hoàn trả bàn giao hạ tầng lưới điện nông thôn; khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân miền núi; công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức chuyển biến chậm; chất lượng nước sinh hoạt của người dân chưa đảm bảo...
Nhờ bám sát thực tiễn, “bấm huyệt” đúng những bức xúc của nhân dân, nên những vấn đề đặt ra kể cả phiên thảo luận hay chất vấn thì nghị trường vẫn luôn “nóng”. Qua theo dõi và thống kê, tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, có từ 90 - 98% đại biểu tham gia ý kiến, với 260 - 300 nội dung, vấn đề trong phiên thảo luận tại tổ; 16 - 25 lượt đại biểu tham gia ý kiến tại hội trường;  27 - 50 ý kiến ở phiên thảo luận thông qua nghị quyết; có 6 - 12 lượt đại biểu chất vấn với 12 - 23 vấn đề được nêu tại phiên chất vấn... Những con số biết nói đã cho thấy sự “nóng” và sự trăn trở, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh. Nhờ đó, các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua đã thu hút được đông đảo cử tri tỉnh nhà quan tâm theo dõi. Mỗi kỳ họp có tới 40 - 60 lượt cử tri gửi ý kiến thông qua đường dây nóng và bộ phận tiếp công dân...
Đề cao vai trò chủ tọa
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và lựa chọn những nội dung bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thì nâng cao vai trò chủ tọa điều hành các kỳ họp cũng đã được HĐND tỉnh chú trọng. Ở các kỳ họp, chủ tọa đều được “phân vai”, mỗi người “phụ trách” điều hành một phiên để tập trung sâu và chắc ở từng nội dung và khi điều hành đều có đặt vấn đề mang tính định hướng, gợi mở cho đại biểu; có phần kết luận, “chốt” những việc đã làm được, việc chưa được, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành để đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục có tính khả thi cao. 
HĐND tỉnh cũng đã có sáng kiến là giao các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh (mỗi cấp huyện có 1 tổ đại biểu) nghiên cứu kỹ vấn đề, chuẩn bị bộ câu hỏi và phân công các đại biểu chất vấn sâu, rõ, trọng tâm từng vấn đề tại các phiên thảo luận và chất vấn. Nhờ đó, đã khắc phục được tình trạng đại biểu do không nắm chắc vấn đề nên nêu câu hỏi diễn giải, hỏi để lấy thông tin, thậm chí hỏi cho có, không đúng chức năng thẩm quyền của người trả lời như các kỳ họp trước. Chủ tọa thể hiện thái độ rõ ràng đối với người trả lời, đặc biệt là việc cần tiếp thu ý kiến đại biểu chất vấn để trả lời bằng văn bản, đồng thời rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể, kịp thời vấn đề đại biểu nêu. Ở các phiên chất vấn, trong thời gian chờ các đại biểu đăng đàn, chủ tọa kỳ họp đã lồng các ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thông qua đường dây nóng yêu cầu lãnh đạo ngành trả lời, làm rõ vấn đề cử tri nêu. Theo đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Thanh Chương), phiên chất vấn trong các kỳ họp HĐND tỉnh gần đây đã thể hiện được sự “nóng”, thể hiện trách nhiệm, sự trăn trở của đại biểu HĐND tỉnh với các vấn đề cử tri quan tâm. 
Bên cạnh sự đổi mới về phân vai chủ tọa, phân công rõ trách nhiệm cho các đại biểu, tổ đại biểu trong phiên chất vấn, thành công của các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm qua còn thể hiện những vấn đề quyết định tại kỳ họp được thực thi, giải quyết. Tại các phiên bế mạc, chủ tọa kỳ họp là đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đều giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành liên quan tích cực thực hiện. Đối với UBND tỉnh phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị phải phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND các cấp trong mọi lĩnh vực hoạt động. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh kịp thời tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tích cực thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử, kiến nghị và đề xuất những vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
Qua theo dõi chuyển động sau kỳ họp, chúng tôi nhận thấy các ý kiến chỉ đạo của chủ tọa kỳ họp đều được thực hiện nghiêm túc. Đối với riêng Thường trực và các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh đã thường xuyên đốc thúc UBND tỉnh và các ngành thực hiện các lời hứa tại kỳ họp; đôn đốc để giải quyết các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cử tri; tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát để tìm ra những bất cập, khó khăn nhằm kiến nghị, tháo gỡ kịp thời... Và cuối cùng, với sự cầu thị, sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh lại tổ chức rút kinh nghiệm kỳ họp, đó là cách để các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.
Minh Chi

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 22/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

(Baonghean.vn) - Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh; Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh ở Nghệ An hút khách đầu Xuân… là những thông tin nổi bật ngày 21/2.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

(Baonghean.vn) - Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'; Tổ công tác 373 của Công an Nghệ An đã tạo sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm; Dịch vụ chăm sóc cây cảnh sau Tết 'vào mùa'... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề; Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8,3394ha rừng để thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20h Bác sĩ đây rồi

Chương trình livestream mới '20h Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phối hợp Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện chương trình livestream “20h Bác sĩ đây rồi” với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao để tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý của người dân...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án; Hơn 800 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon 'Ky Son Win Vietnam Moutain 2024'; Thị trường vàng nhộn nhịp những ngày đầu năm... là những nội dung đăng tải trong ngày.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Nội dung này đã được UBND tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định (dự kiến kỳ họp tổ chức vào ngày 19/02/2024).

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có chuyến kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng.

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch, có tổng hơn 686 ha; niên độ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2040.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày 16/2 tức mùng Bảy tháng Giêng, theo phong tục cổ truyền là ngày khai hạ. Sau ngày khai hạ, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường sau dịp Tết. Đối với các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công việc đã bắt nhịp từ vài ngày trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.