Sự cố lò đốt rác tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam đã được khắc phục

(Baonghean.vn)-Cử tri thôn Lam Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông phản ánh vấn đề lò đốt rác thải, mương thoát nước của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam không đạt yêu cầu làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, không khí ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Vấnđề này ngành chức năng trả lời như sau:

a. Vấn đề lò đốt rác thải:

- Lò đốt Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam là lò đốt 2 buồng công nghệ Anh Quốc được đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2015 từ đó đến nay đã giải quyết cơ bản các rác thải nguy hại tại bệnh viện.

- Từ khi được bàn giao đến nay Bệnh viện luôn chấp hành tốt quy trình vận hành theo quy định không để xảy ra sự cố. Đồng thời thực hiện quan trắc, giám sát môi trường theo đúng quy định trong Thông tư số 31/2013/TT-BYT với tần suất 03tháng/lần đối với khí thải lò đốt và 06 tháng/lần đối với môi trường không khí xung quanh. Kết quả các đợt quan trắc khí thải lò đốt đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải y tế QCVN 02:2012/BTNMT.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai thực hiện quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh th tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam,ảnh tư liệu

- Vừa qua lò đốt bị hỏng hệ thống dập bụi dẫn đến tình trạng nhiều khói đen và mùi khét. Bệnh viện đã mời kỹ sư vào phát hiện và sửa chữa cải tạo đến ngày23/08/2016 đã khắc phục xong. Kết quả quan trắc kiểm tra chất lượng lò đốt sau khi sửa chữa cho thấy  đã đạt kết quả tốt, đảm bảo khí thải ra môi trường theo QCVN 02:2012/BTNMT.

b. Vấn đề mương nước thải:

- Bệnh viện có 2 hệ thống thu gom nước thải riêng biệt gồm hệ thống thu gom nước bề mặt và hệ thống thu gom nước thải y tế (bao gồm nước thải từ các phòng phẫu thuật kỹ thuật, nước vệ sinh buồng bệnh, nước thải khu giặt là..). Nước bề mặt trong bệnh viện theo đường mương thoát nước riêng.

Nước thải y tế theo đường ống thu gom riêng, đi qua bể tự hoại tại các tòa nhà trước khi đi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện. Riêng với nước thải y tế tại các buồng thủ thuật, phẫu thuật không thu gom được thì tất cả nước thải nguy hại rơi vãi trên sàn nhà đều đã được xử lý sơ bộ (khử nhiệm bằng PRESEPT và CloraminB) trước khi vào hệ thống xử lý chung.

- Tháng 07/2015, Bệnh viện được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ tiên tiến AAO, nguồn vốn ngân hàng thế giới, đi vào vận hành từ 01/01/2016 với công suất xử lý 150m3/ngày đêm nhưng thực tế nước thải bệnh viện hiện nay chỉ đạt 40-45 m3/ngày đêm.

- Từ khi được bàn giao đến nay Bệnh viện luôn chấp hành tốt quy trình vận hành theo quy định vì vậy hệ thống hiện đang hoạt động rất ổn định và hiệu quả. Đồng thời công tác giám sát môi trường cũng được chấp hành theo đúng quy định về quan trắc nước thải y tế (Thông tư 31/2013/TT-BYT) với tần suất 03 tháng/lần theo cam kết các thông số quan trắc của các đợt quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép củaquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT.

- Dọc phía bên ngoài bờ rào bệnh viện có mương thoát nước chung cho toàn bộ khu vực dân cư phía tây bệnh viện. Điểm xả thải của bệnh viện cũng trùng điểm xả thải khu vực phía bên ngoài bệnh viện và điểm xả thải này là suối tự nhiên trước khi Bệnh viện được xây dựng; đây là điểm xả đã được UBND huyện Con Cuông bồi thường để làm mương thoát nước cho cả khu vực.

Gia Huy (TH)