Sư đoàn 324 kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp trên địa bàn

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, đơn vị đã tổ chức 406 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, trong đó có 32 đợt ở địa bàn vùng giáo của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với hơn 31.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Ngày 27/3, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 36/ĐUQSTW ngày 23/02/1999 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”. 

Quang cảnh hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong những năm qua, các cơ quan đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn đóng quân, tổ chức 250 buổi tuyên truyền, vận động với trên 93.000 lượt giáo dân về các chủ trư­­ơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; các quan điểm về tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.
Đồng thời, tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở địa phương vùng tôn giáo bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, nhất là đã tổ chức 406 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, trong đó có 32 đợt thực hiện tại địa bàn vùng giáo 3 tỉnh Thanh Hóa,  Nghệ An, Hà Tĩnh...với hơn 31.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Ngoài ra, đã phối hợp các hoạt động kết nghĩa, thực hiện chương trình 12 quân dân y kết hợp, hành trình "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng", phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa đơn vị và địa phương, xây dựng tinh thần đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cho thấy trong những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 324 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả, bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị và đặc điểm của từng địa bàn; nhận thức về vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về tôn giáo, thực hiện công tác tôn giáo được nâng lên.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc hoạt động tôn giáo, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.