#sửa đổi

32 kết quả

Lấy ý kiến Luật kiểm toán Nhà nước

Hạn chế tối đa chồng chéo hoạt động các cơ quan thanh, kiểm tra và Kiểm toán Nhà nước

(Baonghean.vn) - Góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ sự phối hợp, nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra với Kiểm toán Nhà nước.
hội nghị

Cần bổ sung việc xóa tư cách nguyên Thứ trưởng, Bộ trưởng đã nghỉ hưu

Ngày 18/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá công tác thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên.
Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Làm sao để phân cấp, giao quyền rõ hơn

Đây là một trong những nội dung định hướng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
Tuyên truyền về dân số ở xã Diễn Châu

Nghệ An “nới lỏng” xử lý vi phạm sinh con thứ 3

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những thay đổi vừa được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 11/2018/QĐ – UBND về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ – UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả

Sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả

(Baonghean.vn) - Ngày 9/3/2017, UBND tỉnh có quyết định (số 35/2017/QĐ-UBND) về việc sửa đổi bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QD-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Nội dung quyết định như sau:
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 99 về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 99 về chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean) - Ngày 2/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điều: 5,8,11,15,20 và bãi bỏ Khoản 7, Điểm b, Khoản 9, Điều 22 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Báo Nghệ An ra ngày 8/12/2016 đã đăng nội dung sửa đổi, bổ sung các điều 5,8,11, nay xin giới thiệu các điều sửa đổi bổ sung còn lại, cụ thể như sau:
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 21/10, trong phiên thảo luận tại tổ, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng tổ 3, đại biểu Quốc hội 4 tỉnh gồm: Trà Vinh, Hòa Bình, Lai Châu và Nghệ An cơ bản tán thành với việc sửa đổi và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự.