Một dòng chảy của lịch sử đô thị Vinh

Một dòng chảy của lịch sử đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Một đô thị phát triển thịnh vượng như thế nào phần nhiều tùy thuộc vào tầng lớp thị dân sinh sống ở đó. Thị dân được hiểu là những người hoạt động phi nông nghiệp và sinh sống trong các đô thị. Họ là chủ nhân của đô thị, là những người xây dựng và phát triển đô thị. Sự hình thành và phát triển của tầng lớp thị dân là một dòng chảy quan trọng của lịch sử đô thị. Đô thị Vinh cũng vậy... Trong chuyên mục Vô xứ Nghệ đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả bài viết của tác giả Thiên Trang: Một dòng chảy của lịch sử đô thị Vinh.
Tải thêm tin