Hơn 40 đại học công bố điểm chuẩn

Hơn 40 đại học công bố điểm chuẩn

Chiều 13/8, thêm các trường Ngân hàng TP HCM, Dược Hà Nội, Kỹ thuật mật mã, Kiến trúc TP HCM, Giao thông Vận tải TP HCM... công bố điểm chuẩn 2016.