#tiệt kiệm điện

1 kết quả

Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ sở y tế

Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ sở y tế

(Baonghean.vn) - Theo thống kê, bệnh viện là một trong những đối tượng tiêu thụ năng lượng lớn trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng chung. Thực hiện tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở y tế nói chung không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng cho quốc gia mà còn cải tạo môi trường trong lành, nâng chất lượng dịch vụ...