Tấm lòng của mẹ

(Baonghean.vn) Bà Tâm vào lp nghip ngôi làng heo hút vùng chiến khu xưa min Nam. Quê bà tn ngoài Bc, chng hy sinh thi chng M trong này. Lúc chng bà hy sinh, Hoàng Minh mi được mt tháng tui, lúc đó bà gn ba mươi.

Ngày đất nước thng nht, Hoàng Minh mi ba tui, bà hi thăm đồng đội v nơi chng bà hy sinh và quyết định đưa con vào nơi chng đang yên ngh để lp nghip sinh sng, đồng thi có điu kin để hương khói cho chng. Hai m con bà sng bng đồng lương nhà giáo còm cõi ca thi bao cp. Chính trong nhng ngày khn khó đó, bà càng thương yêu con hơn và quyết định không đi bước na, để con được hưởng trn vn tình cm ca bà. Hoàng Minh ln lên không như nhng đứa tr khác vì sinh thiếu tháng nên bà rt vt v, kh s vi con. Ngay c nhng bui lên lp, bà phi mang con đi.

Đến lp bà ly mt manh chiếu nh đặt con nm hành lang ca trường ri vào lp dy. Ban Giám hiu và thy cô giáo đồng nghip rt thông cm cho hoàn cnh ca bà nên không làm khó d. Cuc sng c thế trôi qua. Ngày Hoàng Minh hc lp 4 thì b bnh phù thn, bà Tâm đã khóc hết nước mt. Bà nghĩ: Đây là git máu cui cùng ca anh y gi li cho mình, nh nào mình không gi ni? Con thì nh mà bnh tt thì him nghèo, đồng lương thì eo hp, tin đâu để chy thn nhân to cho con đây?

Ch nh li buông xuôi trước mng sng ca con hay sao? Không! Không th như thế được! Bng mi giá phi cu ly git máu ca anh y. Lương tâm ca người m thôi thúc. Bà đến mt bnh vin yêu cu xin được hiến thn ca mình cho con. Bà nói vi các bác s: "Nó là đứa con duy nht ca v chng tôi, là git máu cui cùng ca anh y, tôi nh bác s hãy ly thn ca tôi thay cho con tôi, cháu nó cn phi sng". Bác s trưởng khoa bo: "Vic hiến thn không phi nói hiến là hiến được ngay, ch phi cho chúng tôi thi gian ly xét nghim, sau khi có kết qu chúng tôi s tr li ch". Mười ngày ch đợi kết qu xét nghim đối vi bà qu là thi gian dài hơn bao gi hết, nhưng bà vn nuôi hy vng. Vào sáng th hai, bác s thông báo: "Ch có th hiến thn cho con được, mi kết qu xét nghim chúng tôi đã làm xong"... Ca ghép thn thành công, hai m con li tr v vi cuc sng đời thường. Bà nói vi con: "Con có được cuc sng như hôm nay và được hưởng mi s ưu đãi như vy, là nh cha ca con, con c gng hc tp tht gii để khi ph lòng k vng ca m và linh hn ca cha con nơi chín sui".

Năm Hoàng Minh hc lp 12 em hiu nhng gì mà m k vng mình. Em được đi du hc nước ngoài theo chế độ ưu tiên. Nhng năm hc nước ngoài, Hoàng Minh đều đặn gi thư, gi đin v hi thăm sc khe và cuc sng ca m quê nhà. Bà Tâm cm thy mình hnh phúc khi có mt đứa con có hiếu. Hoàng Minh v nước được mt công ty liên doanh nước ngoài mi làm vic. Mãi 5 năm sau, Hoàng Minh mi có dp v nhà thăm m. Hai m con bao năm xa cách gp nhau mng mng, ti ti. Bà Tâm s vai, nn tay, xoa đầu đứa con mà bà yêu quý nht, ri nói trong nước mt: "Thy con khe mnh là m mng lm ri! Con không biết đấy thôi, nhng ngày xa con, m đêm nào cũng thp hương trên bàn th cu xin cha con phù h cho con "chân cng đá mm" có sc khe để công tác hc tp. M ch bun mt ni là phi xa con bin bit, không biết con có nh m không?". "Sao m li nói vy? Con không nh m thì nh ai, ngay nhng năm hc nước ngoài, lúc nào con cũng nghĩ v m, trong ba ăn và ngay c trong gic ng. L ra khi v nước con s v thăm m ngay nhưng vì đất nước trong thi k m ca hi nhp, các công ty nước ngoài h vào đầu tư ti Vit Nam còn thiếu nhân lc, nên con đành phi tht hiếu vi m". "Con ! M có trách con là không có hiếu vi m đâu, ý m nói là m rt nh con. Điu mà m mong mun nht hin nay là con thnh thong nh v thăm m, còn tin bc m không nói làm gì". "Con c tưởng vic gì ln lao ch vic đó thì con làm được, ngược li con còn làm được nhiu hơn thế na m !". "Con không nói di m đấy ch". "Tt nhiên ri m ! Con mang v cho m mt bt ng đây, đó là nhng thành tu ca khoa hc để m lúc nào cũng nhìn thy con, li được nghe con chuyn trò trc tiếp vi m". "Có chuyn đó tht sao con?". Hoàng Minh đưa cho m chiếc đin thoi di động và lp cho m mt chiếc ti vi cùng vi chiếc đầu đĩa ri nói: "T nay tr đi m s không bun na đâu, m m ti vi ra xem có đầy đủ chương trình phát sóng. M ngi nhà nhưng có th thy được thế gii tng ngày thay đổi như thế nào". Hoàng Minh cm chiếc máy đin thoi di động đưa cho m và dn: "Con đã cài đặt s 1 là m gi cho con, m ch cn bm phím s 1 là con có th nói chuyn được vi m. Còn chiếc đầu máy m c b cái đĩa này vào, bm nút này là m s thy hình nh ca con, như vy là m s không còn nh con na". Bà Tâm rt vui vì con luôn nghĩ v mình. Nhưng ging bà bun ru nói: "Con ! Máy móc ch là máy móc, m ch mong được nhìn thy con người bng xương, bng tht, mun được nu cho con ăn nhng món mà con thích nht, my th này cũng ging như người nm mơ mà thôi"...


Hoàng Minh đi ri, bà Tâm nhà nh con, ly đin thoi ra bm s 1 để nghe tiếng nói ca con thì bên kia tr li "S đin thoi bn đang gi hin không liên lc được, xin vui lòng gi li sau". Bà định bt đầu đĩa xem nhưng li quên không biết bm vào nút nào. Còn v Hoàng Minh, thành ph hàng ngày, hàng gi anh lao vào cơn lc xoáy ca công danh và s nghip nên không còn thi gian v thăm m ca mình. Ngày m mt, anh li đi công tác nước ngoài, mãi đến mt tháng sau anh mi v. Bước vào ngôi nhà anh có cm giác mt không khí lnh lo m đạm, mi vt vn nguyên như ngày m anh còn sng, anh đến bên chiếc đầu đĩa thì thy vn nguyên vn vì m anh chưa mt ln m nó. Chiếc đin thoi di động nm trên bàn th ca cha m anh, nó cũng chưa mt ln được gi đi. Anh bn thn cm thy mình là người có li... Tng git nước mt lăn trên gò má không ra hết s ân hn. Anh c nghĩ rng, nhng phương tin khoa hc k thut kia, s thay thế được tình cm mu t gia m và anh, nhưng anh đã nhm, m chưa mt ln s dng đến chúng. Bng cánh ca m, mt bà trc tui bng m anh bước vào đưa cho anh bc thư và nói: "Trước khi trút hơi th cui cùng, m anh nh tôi đưa cho anh bc thư này, bà dn dù bt k giá nào cũng phi trao tn tay cho anh".


"Con trai yêu quý nht ca m! L ra điu bí mt này m s mang nó đi theo xung m, thì tình cm mà con dành cho m s trn vn, nhưng nếu như vy thì m nhn tâm vi con quá. Gi đây m nói vi con biết hết s tht. Con trai! Con không phi là con đẻ ca m mà là con ca cha con vi mt người đàn bà khác. Trước lúc đi vào chiến trường, cha đã nói cho m biết vì đã trót l vi Hòa mt cô gái làng bên nay đã có thai. Cha con mong m tha th và nếu con chào đời cô Hòa không nuôi được thì em nhn v nuôi giúp anh. Khi con chào đời m con b hàng xóm, láng ging d ngh và khinh r, coi thường nên đem con đặt trước ca nhà m, lúc đó con mi tròn mt tháng tui ri b đi bit tăm. BΩng đi hơn hai mươi năm, m con có tìm đến thăm m và thp hương cho cha con. M con cho m địa ch, và nh m nói vi con hãy tha th cho bà y. M gi đin cho con mà không được. Khi con đọc lá thư này thì m không còn trên cõi đời này na. Con hãy đi tìm m con, theo địa ch này... và tha th cho bà y con nhé. Đàn bà ph n h có ni kh tâm riêng, ni đau đó ch có lương tâm h mi hiu, ch người ngoài ít ai hiu ni. Đây là my li cui cùng m nói vi con và cũng là ước nguyn cui cùng ca m. Con hãy m rng tm lòng độ lượng khoan dung, và nên tâm nim mt điu: M nào cũng là m. Còn đối vi m thì đứa con nào cũng là con, min là sng làm sao cho tròn đạo lý!".

M ca con

Nguyn Th Lương Tâm


Võ Hoàng Nam