Tân Kỳ tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn năm 2016.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Những nội dung cơ bản của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Hoạt động tiếp xúc cử tri và cách thức tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 34 của Chính phủ.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Sau hội nghị này, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Phương Thảo - Trọng Hùng

Đài Tân Kỳ