Tăng cường gắn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 26/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Hội Chữ Thập đỏ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Người cao tuổi …

Quang cảnh hội nghị.

Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ Quốc, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh nhà.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý hướng dẫn con em xã Bắc Lý học bài.

Tuy nhiên, quá trình phối hợp vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Việc chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chương trình phối hợp của một số ngành chưa được quan tâm đúng mức. Hàng năm chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp, công tác trao đổi thông tin chưa thường xuyên...

Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các sở, ban, ngành tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó tăng cường gắn kết giữa các đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới.

Phương Chi