Tăng cường vai trò của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn)- Chiều 20/7, Đoàn liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa thể thao và du lịch. 

Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong thời gian qua, công tác CCHC được Đảng uỷ Sở VHTT&DL quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Sở đã thực hiện đơn giản hóa một số thủ tục hành chính giảm thời hạn giải quyết hoặc rút ngắn thời gian giải quyết so với yêu cầu quy định, cụ thể: Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn thời gian quy định gửi hồ sơ trước 15 ngày, đề xuất rút ngắn thời gian gửi hồ sơ xuống còn 5 ngày; Thủ tục thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo quy định gửi thông báo chậm nhất là 15 ngày, đề xuất giảm thời gian gửi thông báo xuống còn 5 ngày.

Quan tâm hiện đại hoá công sở, đang triển khai ứng dụng phần mềm HCM Egov Framework 2.0 trong quản lý, điều hành công tác của Sở theo kế hoạch chung của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số hồ sơ có quy định thực hiện theo cơ chế một cửa nhưng không qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà giải quyết tại phòng chuyên môn; một số hồ sơ xử lý chậm. Thực hiện quy chế nội bộ về luân chuyển công chức lãnh đạo kết quả chưa rõ; việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa đảm bảo quy định.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT&DL giải trình các nội dung đoàn công tác đề xuất.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa hiệu quả. Mức độ sử dụng hộp thư điện tử công vụ thấp (chỉ đạt 1,5%); chưa triển khai được các dịch vụ công mức độ cao.

Để thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quan tâm thực hiện tốt các nội dung như: Tăng cường vai trò của người đứng đầu, cấp uỷ, trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở trong thực hiện CCHC.

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở VHTT&DL.

Rà soát, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính khi có thay đổi. Tiếp tục rà soát đơn giản hoá thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết TTHC. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Thực hiện tốt việc luân chuyển và chuyển đổi định kỳ vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định. Thành lập Tổ kiểm tra thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức trong nội bộ ngành, tăng cường giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng chí Lê Đình Lý- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn liên ngành kiểm tra công tác CCHC kết luận buổi làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ; áp dụng, khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử công vụ; triển khai xây dựng đưa vào áp dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Thanh Lê