#tha hóa

16 kết quả

Không gương mẫu thì làm cán bộ để làm gì?

Không gương mẫu thì làm cán bộ để làm gì?

Trong quá trình cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương chính là yếu tố góp phần phòng ngừa tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, chống chạy chức, chạy quyền, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Và nói cho cùng thì việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên cũng là để xây dựng hình ảnh, uy tín của
"Chạy"

“Chạy“

(Baonghean) - “Chạy” là một động từ mà chắc chắn sự ra đời của nó không cùng thời đại 4.0 mà chúng ta đang may mắn được sống! Chữ “chạy” tất nhiên có trước bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào. Thậm chí, rất có thể “chạy” - động từ là một trong những từ phát âm đầu tiên không thể thiếu trong mọi bộ ngôn ngữ từ khi khởi sinh của loài người…
Giao nhiều quyền lực, 'phanh' càng phải chắc

Giao nhiều quyền lực, 'phanh' càng phải chắc

Xe càng có vận tốc cao thì càng cần có “bộ phanh” chắc chắn. “Bộ phanh” chắc chắn ở đây là: xây dựng, hoàn chỉnh những quy chế, quy định mang tính pháp lý kể cả về Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương…