Thanh Chương huy động 1.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Thanh Chương đã huy động được gần 1.200 tỷ đồng, phần lớn đầu tư  cho giao thông, thủy lợi.

Làm đường nông thôn mới từ nguồn xi măng tỉnh cấp ở xã Võ Liệt.

Sau gần 5 năm tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện Thanh Chương đã huy động được gần 1.200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 533 tỷ đồng (chiếm 46,57%), ngoài ra còn huy động 18.309 ca máy, 190.822 ngày công; vận động nhân dân hiến 46,13 ha đất; di dời công trình tài sản ước tính trên 18 tỷ đồng. 

Nhờ vậy đến nay, hệ thống giao thông nông thôn đã đạt chuẩn 643 km. Trong đó, thực hiện từ nguồn xi măng tỉnh cấp là 136 km, 99% số xã đã có đường nhựa về đến trung tâm xã; mở mới 130 km đường, mở rộng, nắn chỉnh: 580 km…

Hơn 862,6 km kênh mương đã được bê tông, tu sửa nâng cấp 121 hồ đập, 104 trạm bơm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu. Những kết quả này được coi là một thành công rất có ý nghĩa trong điều kiện nguồn ngân sách dành cho xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.

Đến nay Thanh Chương đã có 7 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2016 địa phương sẽ có thêm 3 - 4 xã đạt chuẩn NTM.

Đình Hà