Thay đổi nhân sự ở Bộ Giao thông

Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) vừa được điều sang đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt VN thay cho ông Trần Ngọc Thành.

Rời chức Chủ tịch Hội đồng viên Tổng công ty Đường sắt ông Trần Ngọc Thành đảm điều động sang đảm nhiệm chức Vụ trưởng - Phó Trưởng ban, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ GTVT.

Quyết định này được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật xác nhận và cho biết: “Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã họp bàn, quyết định và có thông báo”.

Ông Vũ Anh Minh được điều động sang là Chủ tịch Hội động thành viên Tổng công ty Đường sắt VN (Ảnh: tin tức).


Tân chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Vũ Anh Minh là một cán bộ trẻ, từng có số điểm thi cao nhất trong kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp của Bộ GTVT 2 năm về trướcViệc luân chuyển, điều động này được cho là để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của toàn ngành GTVT.

Ở cương vị Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp, ông Minh đã tham mưu cho Bộ GTVT thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của ngành, với việc chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bệnh viện giao thông vận tải, và các công ty xây lắp của ngành…

Theo Vietnamnet