Thí điểm dạy học sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo triển khai việc dạy học sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh đến các sở, các trường học.
 
 
.
Bộ sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh được biên soạn, biên dịch theo đúng cấu trúc, nội dung và chương trình hiện hành từ lớp 3 đến lớp 12, giúp các em làm quen với việc học toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. 
 
Bộ sách này sẽ nâng mức độ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh theo ba mức. 
 
Mức độ 1: Giáo viên giảng dạy trên lớp, giao tiếp tiếng Việt là chủ yếu, giao bài tập về nhà hay bài tập nhóm để học sinh thực hành bằng tiếng Anh, giáo viên sửa bài tập bằng tiếng Anh để giao tiếp. 
 
Mức độ 2: Giáo viên sẽ giảng dạy trên lớp kết hợp tiếng Việt với tiếng Anh trong khi giao tiếp với học sinh, trao đổi, tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh, học sinh dùng tiếng Anh để ghi chép và thực hiện giải các bài tập, giáo viên sửa chữa bài tập bằng tiếng Anh. 
 
Mức độ 3: Thực hiện giảng dạy và tổ chức các hoạt động hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Theo Tienphong.vn