Thị xã Hoàng Mai tinh giản 172 biên chế đến năm 2021

Thành Duy 12/08/2018 11:18

(Baonghean.vn) - Đến năm 2021, thị xã Hoàng Mai giảm tối thiểu bình quân toàn thị xã 10%, tương đương 172 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao năm 2015, trong đó ngành Giáo dục giảm nhiều nhất.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Cụ thể, khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể thị xã tinh giản 4 biên chế; khối chính quyền thị xã tinh giản tối đa 10 biên chế, trong đó HĐND - UBND thị xã tinh giản tối đa 7, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã tinh giản 3.

Cấp xã, phường tinh giản 29 biên chế. Nhiều nhất là trong khối trường học sẽ tinh giản 129 biên chế.

Biên chế của thị xã Hoàng Mai được giao năm 2015 là 1.674, trong đó khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể thị xã là 57; cơ quan HĐND - UBND thị xã là 70; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã là 29; xã, phường 230 biên chế và khối trường học là 1.288 biên chế.

Địa phương này cũng yêu cầu chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ có tính chất thường xuyên; cơ bản chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị đã đảm bảo tự chủ tài chính.

Đây là một trong những chỉ tiêu đặt ra về biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức tại Đề án số 10 của Thị ủy Hoàng Mai về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2018 -2021 và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Mới nhất
Thị xã Hoàng Mai tinh giản 172 biên chế đến năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO