Thời gian để giải quyết thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do Covid-19

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1667/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hỗ trợ cho từng đối tượng.
Theo đó, ở lĩnh vực lao động - tiền lương, thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid -19, thời gian giải quyết là 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện hoặc hồ sơ trực tuyến qua website: http://ncovi.dichvucong.gov.vn.
Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19, thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân). Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://dichvucong.nghean.gov.vn.
Chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho người có công ở thị trấn Cầu Giát. Ảnh tư liệu Thanh Toàn
Đối với lĩnh vực việc làm, thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19, thời gian giải quyết là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp xã. Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://dichvucong.nghean.gov.vn.
Về thủ tục hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp xã. Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://ncovi.dichvucong.gov.vn.
Nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó do dịch Covid-19. Ảnh: Việt Hùng

Thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do đại dịch Covid-19, thời gian thực hiện là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp xã. Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://dichvucong.nghean.gov.vn.