Thông qua Kế hoạch xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 7 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến TP Vinh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Hoa, Huỳnh Thanh Điền, Đinh Viết Hồng cùng đại diện các sở ban, ngành của tỉnh, TP Vinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Mở đầu buổi làm việc, các đại biểu cho nghe và cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị. 

Theo đó, TP Vinh được xác định xây dựng thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, giáo dục và đào tạo. Đại diện các sở, ngành đã đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch liên quan đến các vấn đề về giao thông, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Kế hoạch xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ.
Đồng chí Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh trình bày Kế hoạch xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá Kế hoạch TP Vinh chuẩn bị có chất lượng và UBND tỉnh thống nhất thông qua; đồng thời yêu cầu TP Vinh tiếp thu ý kiến các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Kế hoạch cần xác định những đề án trọng tâm để triển khai thực thực hiện phù hợp với thời gian triển khai đến năm 2020; đồng thời xác định rõ thêm một số quy hoạch về bãi đậu xe, mở rộng một số tuyến đường đặc thù gắn với trồng cây xanh đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp; nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND tỉnh đã thông qua Kế hoạch xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trên 10 lĩnh vực. Ảnh Sỹ Minh

Bên cạnh đó, TP Vinh cần rà soát lại các đề án để tránh trùng lặp với những đề án đã có, nhất là những đề án mới được duyệt hoặc đang còn trong niên hạn thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Đặc biệt, đối với việc thực hiện các đề án thuộc Kế hoạch, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Các đề án cần chia thành 3 cấp độ, trong đó làm rõ những đề án TP Vinh làm chủ thể thực hiện, những đề án TP Vinh chủ động phối hợp với các ngành cấp tỉnh thực hiện và ngược lại. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị thực hiện đề án.  

Các đại biểu cũng đã nghe dự thảo Quy định về quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, dự thảo Quy định có 4 chương, 14 điều quy định cụ thể về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp; sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và tổ chức thực hiện.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đã góp ý để hoàn thành dự thảo và trình UBND tỉnh có quyết định ban hành.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khóa XVII về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp.

Theo đó, đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 313/313 xã có khả năng dồn điền đổi thửa đã hoàn thành dồn điền đổi thửa tại thực địa với 318.825 hộ tham gia thực hiện trên diện tích hơn 88.891 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cơ giới hóa sau dồn điển đổi thửa ở Hưng Thắng, Hưng Nguyên. Ảnh Phú Hương.

Trên địa bàn toàn tỉnh, quy mô bình quân diện tích thửa đất trước dồn điền đổi thửa là 986 m2, sau dồn điền đổi thửa là 1.811 m2, tăng 1,84 lần; Trung bình số thửa/hộ trước dồn điền đổi thửa là 5,4 thửa, sau dồn điền đổi thửa là 2,3 thửa, giảm 2,35 lần; Trung bình số vùng/hộ trước dồn điền đổi thửa là 4,5 vùng, sau dồn điền đổi thửa là 2 vùng, giảm 2,25 lần.

Việc thực hiện dồn diền đổi thửa đã tạo điều kiện triển khai mô hình liên kết trong phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua xây dựng được 62 mô hình cánh đồng lớn tại các địa phương, tính đến hết năm 2015. UBND thông đã dự thảo báo cáo và yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở góp ý của các ngành để trình Ban Thường vụ trong cuộc họp sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Tại cuộc họp chiều nay, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”./.

Thành Duy