Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 15/3, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Thành Duy
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ ngoại giao luôn thấm nhuần phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; ứng xử linh hoạt, nói giản dị, dễ cảm hóa, thuyết phục và viết ngắn gọn, hàm súc, dễ hiểu.

Đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, gắn với chủ nghĩa xã hội, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng nhân cách, phẩm chất, đạo đức, nỗ lực học tập nâng cao trình độ, xứng đáng là đội ngũ tiên phong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác Bộ Ngoại giao nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.