Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Sáng 4/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương...

XỨNG ĐÁNG VAI TRÒ NHẠC TRƯỞNG TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU

Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả ảnh 2

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để từ đó tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế, xã hội.

Các giải pháp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra đều là các giải pháp mạnh, có trọng tâm, đủ độ sâu và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu trong ngắn hạn và trung hạn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và phát triển doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững gắn với tiến trình phục hồi xanh toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã làm tốt công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới và các yêu cầu phát triển bền vững hậu Covid-19.

Kịp thời tham mưu các giải pháp, cơ chế, chính sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Bước sang năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua và khẩn trương, kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

THỰC HIỆN TỐT HƠN, NHANH HƠN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới. Trong thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2022 có đóng góp rất quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả ảnh 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về liên kết vùng; cắt giảm gần 5.000 dự án, hạn chế dàn trải trong đầu tư công.

Bộ cũng đã làm tốt nhiệm vụ cơ quan đầu mới trong đối ngoại với nước bạn Lào; định hướng về đầu tư công theo đúng trọng tâm, trọng điểm, huy động nguồn lực ngoài nhà nước; kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để đạt được kết quả trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; tính đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, năng lực quản lý của lãnh đạo Bộ; sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ, ngành, địa phương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương thành tích của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2022.

Nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tham mưu triển khai các nhiệm vụ để giữ vững kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn. Muốn vậy, Bộ phải nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, trên cơ sở tình hình thực tế của đất nước để tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả. Góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ: Nắm chắc tình hình, tham mưu các chính sách kịp thời, hiệu quả ảnh 6

Lãnh đạo các sở tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục tham mưu thể chế hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tháo gỡ những vướng mắc về luật pháp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với các kinh tế mới, góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng năng suất lao động tổng hợp; tạo môi trường kinh doanh, thông thoáng, huy động sức mạnh nội lực từ bên trong và ngoại lực từ bên ngoài, tăng cường hợp tác công tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả, tránh dàn trải; tăng cường chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thống kê, đẩy mạnh công tác truyền thông; Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối liên chính phủ giữa Việt Nam và Lào; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành Trung ương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao...

Tin mới

Gần 1 năm truy quét những kẻ ‘khủng bố’ đòi nợ

Gần 1 năm truy quét những kẻ ‘khủng bố’ đòi nợ

(Baonghean.vn) - Gần 1 năm qua, Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, núp bóng các công ty luật, công ty tài chính. Bước đầu, nhà chức trách cho rằng có hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe dọa buộc trả tiền.
 Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý

Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là khoảng thời gian chuẩn bị bước sang mùa hè, chúng ta không còn cần làm ấm cơ thể với những chiếc áo khoác dày cộm hay áo len, găng tay... Việc lưu trữ và cất gọn các món đồ này cũng là một bài toán không hề đơn giản.
Dưới bóng Lam Thành

Dưới bóng Lam Thành

(Baonghean.vn) - Cùng nhà nghiên cứu văn hóa Thái Huy Bích (Hưng Nguyên, Nghệ An) ra bờ sông Lam, dưới chân núi Lam Thành, chúng tôi không khỏi tiếc nuối khi cả một vùng trầm tích văn hóa, lịch sử có giá trị đã bị cuốn trôi, chỉ còn bóng Lam Thành soi xuống sông Lam trầm mặc…
10 mẹo giữ tỉnh táo khi lái xe

10 mẹo giữ tỉnh táo khi lái xe

Việc lái xe trong trạng thái mệt mỏi và mất tập trung có thể gây nguy hiểm cho người lái cũng như những người xung quanh. Hãy tham khảo ngay 10 mẹo dưới đây để giữ tỉnh táo trong những chuyến đi đường dài.
Phố đi bộ

Phố đi bộ thành phố Vinh ra sao sau 1 năm vận hành?

(Baonghean.vn) -  Sau 1 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Vinh đã tạo được những ấn tượng mới mẻ. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn tồn tại những bất cập cần khắc phục để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách, nhất là trong thời điểm mùa du lịch đã cận kề.
Hé lộ Học viện bóng đá của Huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam; U23 Việt Nam thua penalty trước U23 Kyrgyzstan, đứng cuối tại Doha Cup

Hé lộ Học viện bóng đá của Huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam; U23 Việt Nam thua penalty trước U23 Kyrgyzstan, đứng cuối tại Doha Cup

(Baonghean.vn) -  Hé lộ Học viện bóng đá của Huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam; Liverpool đón tin vui trước trận đại chiến Man City; U23 Việt Nam thua penalty trước U23 Kyrgyzstan, đứng cuối tại Doha Cup... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Đọc truyện đêm khuya: Tướng về hưu

Đọc truyện đêm khuya: Tướng về hưu

(Baonghean.vn) - “Tướng về hưu” là một trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp , được đăng trên báo lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1987. Tác phẩm là bức tranh hiện thực được khắc họa chi tiết về lối sống cùng tâm lý con người trong xã hội Việt Nam giai đoạn sau năm 1975.