#thuộc địa

5 kết quả

cc

Bác Hồ viết báo ở nước Nga

(Baonghean.vn) - Kể từ khi trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp năm 1920, Bác Hồ khát khao mong được đến Tổ quốc của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã làm rung chuyển thế giới.