Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 6 - 8/7/2022) tại thành phố Vinh. HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết và 23 loại báo cáo. Ngoài ra có phiên thảo luận tổ; chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều 16/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

TRÌNH HĐND TỈNH XEM XÉT 34 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, 23 BÁO CÁO
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phiên làm việc đã cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Theo đó, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ trình kỳ họp xem xét 23 loại báo cáo; trong đó Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 8 loại báo cáo; UBND tỉnh chuẩn bị và trình 10 loại báo cáo; các ngành liên quan chuẩn bị và trình 5 loại báo cáo.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại phiên họp, trên cơ sở thảo luận, nhất là ý kiến giải trình của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về nguyên nhân khách quan, chủ quan khi UBND tỉnh đề nghị dừng xây dựng 1 nghị quyết và bổ sung 6 nghị quyết so với dự kiến ban đầu vào danh mục nghị quyết trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết; trong đó UBND tỉnh chuẩn bị và trình 27 dự thảo nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 7 dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giải trình làm rõ nội dung một số nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giải trình làm rõ nội dung một số nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 6 - 8/7/2022) tại thành phố Vinh. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 9/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022; thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ sau ngày 11/7/2022.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến về thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến về thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

TIẾP TỤC TỔ CHỨC TỐT "KỲ HỌP KHÔNG GIẤY"

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất với nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

Đối với ý kiến về tiếp xúc cử tri chuyên đề, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trước mỗi kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử; đồng thời ủng hộ, khuyến khích các đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề giữa hai kỳ họp.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 6 tới đây là lần thứ hai HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức theo hình thức không giấy, do đó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu cần tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, khắc phục dần những khiếm khuyết tại Kỳ họp thứ 5 để hoàn thiện và tổ chức thành công kỳ họp; công tác điều hành cũng cần khoa học, hiệu quả hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến nội dung UBND tỉnh đề nghị dừng xây dựng 1 nghị quyết và bổ sung 6 nghị quyết so với dự kiến ban đầu vào danh mục nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, để không lặp lại vấn đề này trong các kỳ họp tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh cần tổ chức cuộc họp vào cuối mỗi năm và yêu cầu các sở, ngành liên quan đề xuất danh mục nghị quyết cần trình HĐND tỉnh trong năm tiếp theo; qua đó thể hiện bao quát tình hình quản lý Nhà nước của các sở, ngành; cũng như góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến lựa chọn số lượng, nội dung giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 quan điểm đã được Đảng Đoàn HĐND tỉnh thống nhất là: tăng cường số lượng giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, cụ thể là từ 2 nội dung lên 4 nội dung mỗi năm; tránh tối đa trùng giám sát của Đoàn ĐBQH trên địa bàn tỉnh; nội dung giám sát lựa chọn những vấn đề nóng, liên quan đến rất nhiều đối tượng và đang được xã hội quan tâm để khi đi sâu vào giám sát sẽ giúp thêm cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; tổng hợp nội dung của HĐND tỉnh giám sát 2 khóa trở lại đây, đánh giá hiệu quả sau các cuộc giám sát đó để xác định có tái giám sát hay không hoặc quyết định lựa chọn vấn đề giám sát mới; điều hòa giữa các lĩnh vực giám sát.

Trên cơ sở 5 nguyên tắc, quan điểm này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp lại các dữ liệu để đề xuất nội dung giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh bàn, lựa chọn và thống nhất nội dung giám sát năm 2023 để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua làm cơ sở để tiến hành giám sát.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 7
Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung công tác tháng 5, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND tỉnh cần xác định trách nhiệm của mình để bắt đầu thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa qua.

tin mới

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua... 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28; Tại Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn; Sở Y tế công bố công tác cán bộ; Nghệ An quản lý chặt các điểm sạc pin tại khu chung cư...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát thực tế, trực tiếp trao đổi với cử tri và làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị địa phương chủ động đề xuất phương án với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống; Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc chủ động, quyết tâm cao của tỉnh Nghệ An sẽ có các giải pháp để huy động thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của mảnh đất và con người xứ Nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần có nhiều hơn đề án cụ thể cho ngành văn hoá, cho chiến lược xây dựng con người Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/9), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận một sự kiện quan trọng. Đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng về dâng hương tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).