Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 2022

(Baonghean.vn) - Năm 2022, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu cải tiến cách thức tiến hành giám sát; tổ chức tốt 4 cuộc giám sát chuyên đề; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát.
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Năm 2021, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức 4 kỳ họp đột xuất (kỳ họp thứ 18, 19, 20 và kỳ họp thứ 21) để kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và thông qua 22 Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp đột xuất. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 43 nghị quyết (trong đó, có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật, 31 nghị quyết cá biệt).

Đặc biệt, trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp; phương thức tổng hợp, lấy ý kiến góp ý vào các tài liệu trình kỳ họp; ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác tài liệu kỳ họp. Các kỳ họp đã tiến hành theo đúng trình tự, nội dung, chương trình đề ra; công tác điều hành khoa học và linh hoạt, đảm bảo thời lượng của chương trình, phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt ở xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt ở xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và khóa XVIII đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ để thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo; xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp và thảo luận, quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, như: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII của UBND tỉnh và các ngành liên quan, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,...

Năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân định kỳ tại Hội đồng tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận 239 lượt đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (trong đó, có 79 đơn khiếu nại, 60 đơn tố cáo, 100 đơn kiến nghị, phản ánh); Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo phân loại, chuyển đơn, thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 21 văn bản, chuyển 50 ý kiến của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII gửi các sở, ngành, địa phương để giải quyết theo thẩm quyền; đến nay, cơ bản những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Tổ chức lễ khai trương giao diện mới của Trang thông tin điện tử phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

SẼ TỔ CHỨC 4 CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ năm 2022, Thường trực  HĐND tỉnh chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ và kỳ họp đột xuất hoặc chuyên đề (khi cần thiết) của HĐND tỉnh trong năm 2022. Xem xét, đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tổ chức đầy đủ và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Xem xét, cho ý kiến về nội dung phiên giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 và tháng 9 năm 2022.

Tổ chức khảo sát một số nội dung liên quan đến phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp (nếu cần thiết).

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cùng đó, tiếp tục nghiên cứu cải tiến cách thức tiến hành giám sát; tổ chức tốt 4 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong năm 2022; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát; điều hòa các Ban HĐND tỉnh trong việc thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát.

Tham gia đầy đủ hoạt động tiếp công dân tại Hội đồng tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo luật định. Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026" (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 4/2022).

Tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022.

tin mới

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

(Baonghean.vn) -Vượt cung đường quanh co, uốn lượn quanh sườn núi, ghé bản Thằm Thẩm, xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương), hỏi thăm Trưởng bản Và Bá Ca, người dân chỉ vào ngôi nhà có vườn cải vàng rực trong nắng Xuân và nói: “Nhà của người nói được, làm được ở Thằm Thẩm đấy”!

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới chính là đổi mới xã hội nông thôn “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc” và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để người dân lao động có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc...

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Với mong muốn tạo động lực, giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở “an cư lạc nghiệp”, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng xã hội, nhiều hộ trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, hạnh phúc.

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huyện Hưng Nguyên đã, đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào đầu năm 2024.

Lòng Dân yêu Đảng

Lòng Dân yêu Đảng

(Baonghean.vn) - Trong chặng đường chiến đấu, trưởng thành đầy hy sinh, gian khổ gần một thế kỷ qua, Đảng ta sinh ra từ Nhân dân, Đảng là con nòi dân tộc. Vì lẽ đó, Đảng ở giữa lòng Dân, Dân chở che, nuôi nấng, sẵn sàng chết vì Đảng.

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

(Baonghean.vn) - Cách đây 94 năm, có một mùa Xuân rất đặc biệt. Mùa Xuân 1930 không chỉ là mùa Xuân của quy luật vận hành đất trời mà là mùa Xuân của lý tưởng, tình yêu, khát vọng hạnh phúc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Tối 1/2, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đã phát động Giải Búa Liềm Vàng lần thứ IX.