Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu.

Lãnh đạo toàn diện hoạt động nhà trường

Chiều 18/7, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 18/7, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Trường Đại học Vinh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục - đào tạo của nhà trường theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Kết luận số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gắn với hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Thông qua đó, nhiều hoạt động chuyên môn của nhà trường tiếp tục được đổi mới và cải tiến, từ công tác tuyển sinh, quản lý sinh viên; đến công đào tạo, giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; quan tâm giải quyết các “điểm nghẽn” của nhà trường...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh các nhiệm vụ nổi bật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh các nhiệm vụ nổi bật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đảng uỷ cũng đã cùng với nhà trường rà soát, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển nhà trường 2018 - 2025, tầm nhìn năm 2030 hướng đến chiến lược 2022 - 2030, tầm nhìn năm 2045 (phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đại học); xây dựng, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trước khi trình Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện từ công tác chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Trong 6 tháng, Đảng uỷ nhà trường đã kết nạp 95 đảng viên mới, trong đó có 3 cán bộ, 81 sinh viên, học viên và 11 học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Hiện thực hoá Đề án chuyển trường thành Đại học

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Vinh trong lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên cơ sở cụ thể các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng cũng như công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng lưu ý Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo quán triệt, nghiên cứu kỹ, nắm vững các quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của đảng viên để nghiêm túc thực hiện, đảm bảo nguyên tắc hoạt động: Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Vinh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng bộ trường tiếp tục vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Vinh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng bộ trường tiếp tục vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là hiện thực hoá Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp cho ý kiến và ban hành Thông báo số 592, ngày 8/7/2022 vừa qua. Xây dựng Đại học Vinh theo hướng trường đại học thông minh; trở thành trụ cột cơ sở giáo dục các trường đại học trên địa bàn tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ; trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ luôn theo dõi, đồng hành, hỗ trợ hoạt động công tác xây dựng Đảng cũng như các hoạt động phát triển của nhà trường; mong muốn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu.

Quán triệt 2 chuyên đề năm 2022

Cũng trong chiều nay, Đảng bộ Trường Đại học Vinh cũng đã quán triệt, triển khai 2 chuyên đề. Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Vinh trực tiếp quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Vinh trực tiếp quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mai Hoa

Quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên./.

tin mới

 Nghệ An ban hành chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, thôn, bản

Nghệ An ban hành chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, thôn, bản

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, thôn, bản; khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An: Thu hồi đất các công ty nông, lâm trường hoạt động không hiệu quả để giao lại cho dân hoặc chủ thể khác có năng lực

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An: Thu hồi đất các công ty nông, lâm trường hoạt động không hiệu quả để giao lại cho dân hoặc chủ thể khác có năng lực

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và tổng đội TNXP, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nếu các nông - lâm trường hoạt động không hiệu quả, thì thu hồi đất giao cho dân hoặc chủ thể khác có năng lực.

Cần có giải pháp khắc phục những tồn tại trong quản lý đất nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong

Cần có giải pháp khắc phục những tồn tại trong quản lý đất nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong

(Baonghean.vn) - Phiên chất vấn -trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý đất của các nông, lâm trường, tổng đội TNXP còn nhiều bất cập, dẫn đến những tranh chấp, khiếu kiện. Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT đã giải trình về vấn đề này.

Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

(Baonghean.vn) - Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ...

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU ngày 15/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

'Phải thật thà nhúng tay vào việc'

'Phải thật thà nhúng tay vào việc'

(Baonghean.vn) - Cả hệ thống chính trị ở Nghệ An vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm hành động “phải thật thà nhúng tay vào việc” của công tác dân vận sẽ huy động được “lực lượng to lớn trong nhân dân”.

Học và làm theo Bác ở Nghĩa Đàn

Học và làm theo Bác ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Các địa phương, đơn vị ở Nghĩa Đàn đã lựa chọn một số nội dung thiết thực để nêu gương học và làm theo Bác, làm cho hoạt động này trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân.

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

(Baonghean.vn) -Cử tri xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) kiến nghị nhiều nội dung đối với cấp tỉnh và Trung ương, trong đó, đề nghị Quốc hội nghiên cứu chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, như: bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận,...