Tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất tại phường Vinh Tân (TP Vinh) và Sở Du lịch.

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND phường Vinh Tân (TP Vinh) vào  lúc 11 giờ, đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận, cơ bản cán bộ, công chức đều có mặt với ý thức làm việc tập trung. Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn kiểm tra có 2 cán bộ công chức vắng mặt chưa rõ lý do.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở phường thực hiện nghiêm văn hóa công sở, chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức trong thời gian làm việc, bố trí biển tên cho cán bộ, công chức; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý cán bộ, công chức.

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại phường Vinh Tân (TP VInh). Ảnh: Lê Thanh

 Đoàn nhắc nhở phường phải bố trí cán bộ trực bộ phận một cửa trong giờ làm việc cả ngày để tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch các thủ tục hành chính cần thiết.

Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Du lịch. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cán bộ, công chức của đơn vị chấp hành nghiêm thời gian làm việc.

Sở Du lịch đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Một số thủ tục hành chính được đơn vị rà soát cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định như: Thủ tục công nhận điểm du lịch địa phương, thời gian giải quyết sau khi được cắt giảm cắt giảm 10 ngày.

Việc kiểm tra chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức phường Vinh Tân (TP Vinh). Ảnh: Lê Thanh

 Thủ tục thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch quy định từ 20 ngày, Sở thực hiện cắt giảm xuống còn 15 ngày; một số thủ tục được Sở thực hiện nhận và trả kết quả ngay trong ngày.

Sở Du lịch đã ban hành quy chế làm việc của đơn vị, trong đó có nội dung về đạo đức công vụ yêu cầu cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được Sở đưa vào tiêu chí bình xét, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với cán bộ, công chức.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở Du lịch. Ảnh: Lê Thanh