Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không nghiên cứu, khảo sát thêm dự án thủy điện

(Baonghean.vn) - Yêu cầu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An còn bao gồm cả 11 dự án đã và đang được khảo sát.

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 85-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn văn Thông báo số 85-TB/TU như sau:

Tại phiên họp ngày 26/11/2020, sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Báo cáo tổng thể công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 198-BC/BCS, ngày 25/11/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một dự án thủy điện nhỏ đang được xây dựng có tác động đến rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

1. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 11-TB/TU ngày 4/11/2015 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh (có bản sao Thông báo kèm theo).

- Không tổ chức nghiên cứu, khảo sát để bổ sung mới quy hoạch dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các dự án đang được khảo sát: Nậm Pông 2, Bản Cốc B, Bản Bà, Ca Nan 3, Mỹ Lý - Xiềng Dược, Hạ Đồng Văn, Hủa Na A, Yên Thắng, Sông Hiếu, Tam Sơn, Hạnh Dịch).

Bài viết của Báo Nghệ An về việc khảo sát dự án thủy điện Thông Thụ. Ảnh: Nhật Lân

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thủy điện đang triển khai xây dựng (bao gồm các dự án: Bản Mồng, Suối Choang, Nậm Giải, Châu Thôn) và tiến độ thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá những tác động tiêu cực của hệ thống các công trình thủy điện ở Nghệ An đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động”.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy điện Bản Vẽ, Hủa Na và một số dự án thủy điện khác trên địa bàn.

- Quản lý chặt chẽ các dự án đang vận hành phát điện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn, vận hành hồ chứa các thủy điện nhằm đảm bảo  tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ lưu.

- Rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để xem xét việc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp trong mùa lũ và mùa cạn nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống nhân dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hài hòa lợi ích giữa các đối tượng sử dụng nước.

Bài viết của Báo Nghệ An về việc khảo sát dự án thủy điện Yên Thắng. Ảnh: Nhật Lân

2. Đối với 3 dự án thủy điện Châu Thôn, Bản Cánh và Sông Quang 1: Thống nhất chủ trương nghiên cứu cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để phục vụ việc hoàn thiện đảm bảo các quy định, nhưng không tăng công suất lắp máy, không tăng diện tích sử dụng đất.

3. Thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện tác động của phương án khai thác các dự án thủy điện trên hồ thủy lợi (đảm bảo về môi trường, đời sống, sản xuất của người dân, an toàn công trình, hiệu quả kinh tế… ), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bài viết của Báo Nghệ An về vấn đề khảo sát, bổ sung mới quy hoạch thủy điện nhỏ. Ảnh: Nhật Lân

Sau khi Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông báo số 85-TB/TU ngày 5/1/2021, UBND tỉnh có Công văn số 35/UBND-CN về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh gửi các Sở: Công thương, TN&MT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Anh Sơn.

Tại Công văn số 35/UBND-CN, UBND tỉnh giao các Sở và UBND các huyện nêu trên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu.