Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 23/3/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) ​


Ngôi nhà của Bác Hồ tại Làng Sen, Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu Lê Thắng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành, địa phương tham mưu tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh); Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, triển khai văn bản mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2021 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh với các nội dung cụ thể:

Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà ở làng Hoàng Trù quê ngoại, nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Đào Tuấn

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

Bác Hồ thăm lớp học Bình dân học vụ. Ảnh tư liệu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền, phim tài liệu, thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nói chuyện truyền thống, trưng bày lưu động bằng hình ảnh, tư liệu...