"Tổ chức hiệu quả các hoạt động vì người nghèo"

(Baonghean) - Ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 3, huyện Quỳnh Lưu.

Với cương vị Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, tôi đã nỗ lực phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đoàn kết xây dựng đài có nhiều bước phát triển vượt bậc về chất lượng nội dung, mở rộng diện phủ sóng góp phần vào việc quảng bá hình ảnh của tỉnh tới các địa phương trong và ngoài nước. 
 
Là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước, sau mỗi kỳ tiếp xúc, tôi đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền và các vấn đề mình nắm chắc; tổng hợp ý kiến của cử tri chuyển lên HĐND tỉnh.
 
Là thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, tôi đã tham gia có trách nhiệm trong góp ý dự thảo các nghị quyết quan trọng của các kỳ họp như: Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; nghị quyết về một số chính sách đối với công tác dân số, về phát triển giáo dục - đào tạo; về dịch vụ khám, chữa bệnh...; giám sát thực hiện nhiều nghị quyết về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; về bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo; về quản lý các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh…
 
Ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh đối với cử tri mà mình đại diện, nếu được cử tri huyện nhà tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh kỳ này, tôi xác định bản thân mình sẽ có điều kiện phát huy những kết quả, kinh nghiệm của người đại biểu sau nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt những nội dung sau:
 
Thứ nhất: Duy trì việc tiếp xúc với cử tri, với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể cơ sở. Báo cáo đầy đủ cho cử tri về tình hình KT - XH của tỉnh; lắng nghe, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền và hiểu biết của mình. Tiếp thu đầy đủ, phản ánh trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri chuyển kịp thời tới HĐND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm; đề nghị trả lời, giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri từ cơ sở.
 
Thứ hai: Thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách, tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn cơ sở để tham gia thảo luận tại các kỳ họp; xây dựng các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh có chất lượng, phục vụ yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh và sản xuất - kinh doanh, gắn liền với đời sống của nhân dân. 
 
Thứ ba: Theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương chính sách từ thực tiễn, góp phần đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp; đề xuất điều chỉnh những vấn đề bất hợp lý của chủ trương, chính sách cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn cơ sở.
 
Thứ tư: Trên cương vị lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, VH-XH trên địa bàn tỉnh, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân; giới thiệu những điển hình tốt, cách làm hay từ các địa phương.
 
Phản ánh, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; góp phần làm minh bạch, dân chủ trong đời sống xã hội; đáp ứng vai trò là cầu nối của nhân dân; phản ánh kịp thời các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền. Đeo bám, phát hiện, lên tiếng về các vấn đề bất cập, tiêu cực trong đời sống xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển của quê hương đất nước và cuộc sống của nhân dân.
 
Phát huy vai trò thế mạnh của cơ quan báo chí PT-TH, tiếp tục tổ chức hiệu qủa, sâu rộng hơn các hoạt động xã hội vì người nghèo, trẻ em nghèo; góp phần vào việc xoá đói, giảm nghèo bền vững.
 
Khôi Nguyên 
(Ghi)