Tôn vinh hàng nghìn hộ nông dân ở Cửa Lò sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Ngày 14/11, Hội Nông dân thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị Đại biểu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ VII, giai đoạn 2012- 2016. 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân thị xã Cửa Lò tập trung tuyên truyền hội viên nông dân xây dựng tư tưởng tiến công, không cam chịu đói nghèo, bứt phá vươn lên phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và quê hương.

 » Nông dân xuất sắc kể chuyện mua xe hơi, cho con du học

Hội nông dân tỉnh tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở TX Cửa Lò.

Hội vận động hội viên đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ dụ lịch, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xuất khẩu lao động. Trong nông nghiệp, bố trí cây trồng hợp lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao theo hướng hàng hóa phục vụ du lịch.  

Để giúp hội viên chủ động đầu tư cho sản xuất, Hội phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan mỗi năm mở từ 20-25 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 2.000 lượt nông dân; cung ứng từ 250-300 tấn phân bón các loại, hàng chục tấn giống. Tín chấp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay trên 58,4 tỷ đồng, với hơn 1.767 lượt hộ vay.

Nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân cho 96 hộ vay với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đăng ký đảm nhận giúp hơn 200 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Lãnh đạo Cửa Lò khen tặng các hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu.

Trên địa bàn thị xã đã có 13.902 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Riêng năm 2016 có 4.092 hộ đăng ký; qua bình xét có 3.433 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 13 hộ đạt cấp trung ương, 39 hộ cấp tỉnh, 230 hộ cấp thị xã và 3.151 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở.

Minh Dân - Thanh Vân