TP Vinh: Bàn phương án đền bù GPMB dự án Khu A Quang Trung

(Baonghean.vn) - Chiều 3/11, đại diện mặt trận tổ quốc, các phòng, ban thành phố Vinh, Trung tâm phát triển qũy đất thành phố tổ chức họp với các hộ dân ở Khu A Quang Trung về đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo xây dựng lại Khu A Quang Trung. Gần 90 hộ dân nhà A1 trong diện ảnh hưởng tới dự.

Đại diện trung tâm quĩ đất thành phố Vinh phổ biến chính sách bồi thường Khu A Quang Trung.

Cuộc họp đã phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thực hiện dự án (theo Quyết định 5339/UBND tỉnh ngày 5/1/2010). Ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước, chủ đầu tư dự án đã xây dựng khung chính sách hỗ trợ thêm: Hệ số K tăng thêm của diện tích căn hộ bằng 1,3 lần (mức cao nhất của chính sách UBND tỉnh ban hành từ 1,2 - 1,3 lần).

Những hộ không có nhu cầu nhận nhà tái định cư thì nhận được bồi thường bằng tiền với mức giá khoảng 11 triệu đồng/m2. Những hộ phải nộp thêm tiền đối với phần diện tích chênh lệch sau khi qui đổi thì nhà đầu tư giảm giá 3% /m2.

Các phòng, ban thành phố và người dân nhà A 1 Quang Trung dự cuộc họp

Ngoài chính sách bồi thường của dự án, riêng các hộ dân nhà A5 còn được chủ đầu tư hỗ trợ thêm 20% giá trị mua nhà theo Nghị định 61/ CP. Đối với phí dịch vụ nhà chung cư (mới) chủ đầu tư cam kết thực hiện theo Quyết định số 2584/ UBND tỉnh ngày 11/6/2014 với giá 3.000 đồng/ m2/tháng.

Thành phố và phường Quang Trung sẽ tổ chức họp dân liên tục đối với các khu nhà khác của Khu A Quang Trung trong hai ngày 3 và 4/11.

Châu Lan