Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Trên đồi chè Thanh An (Thanh Chương)

(Baonghean.vn) - Trên đồi chè Thanh An (Thanh Chương)
Trên đồi chè Thanh An (Thanh Chương) Ảnh: Trần Tố