Triển khai mô hình điểm "Tự quản về ANTT"

(Baonghean.vn)- Ngày 23/9/2015, tại huyện Hưng Nguyên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm "Tự quản về ANTT" năm 2015.

Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công ty chứng kiến lễ ký cam kết thực hiện.

Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam là doanh nghiệp lớn trên địa bàn Nghệ An với gần 200 cán bộ công nhân viên. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh, Công an tỉnh và hướng dẫn công tác xây dựng phong trào của Phòng An ninh kinh tế (Công an Nghệ An), Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam đã triển khai xây dựng kế hoạch, phát động phong tào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong toàn công ty và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, tổ chức sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên, người lao động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cũng như các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động. Chi ủy, lãnh đạo Công ty chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, các phòng ban triển khai ký cam kết thực hiện "Tự quản về an ninh trật tự" và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với tự quản về ANTT đến tất cả cán bộ, người lao động...  Nhờ đó, trong nhiều năm qua, Công ty không để xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT,  mất an toàn về lao động và cháy nổ; không có cán bộ công nhân viên vi phạm pháp luật. Năm 2014, Công ty được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

Năm 2015, Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa công ty với các phòng, ban Công an tỉnh, các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... Qua đó nâng cao nhận thức, làm chuyển biến hành động của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động về quyền, nghĩa vụ trong công tác giữ gìn ANTT, phục vụ sự phát triển của công ty, của địa phương và tỉnh.

Tại hội nghị, Công ty đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm "tự quản về ANTT" năm 2015; công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào và ký cam kết thực hiện xây dựng mô hình điểm một cách thiết thực, hiệu quả./.

Minh Tâm