Trình Quốc hội chuyển đổi mục đích sử dụng 1.000 ha rừng cho 2 dự án hồ chứa nước ở Nghệ An và Ninh Thuận

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước Sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Sáng 2/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã trình báo cáo tóm tắt về đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Nguyễn Xuân Cường.  Ảnh: Quochoi.vn

Trong đó, Dự án hồ chứa nước Sông Than được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt lần đầu vào tháng 5/2010 với tổng mức đầu tư 716,587 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất 801,15 ha. Nhưng dự án phải tạm dừng do khó khăn về nguồn vốn. 

Tại Quyết định phê duyệt lần thứ 2 năm 2017, hồ Sông Than được điều chỉnh diện tích sử dụng đất là 1.011,86 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng 576,69 ha, gồm phòng hộ 6,88 ha, sản xuất 514,55 ha, ngoài quy hoạch lâm nghiệp 55,26 ha. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 7/2018 đến nay đã triển khai xây dựng được khoảng 35% khối lượng công việc. 

Năm 2019, UBND tỉnh Ninh Thuận đã điều chỉnh diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng giảm xuống còn 431,76 ha. Sau khi cập nhật diện tích sử dụng đất thì Dự án Hồ chứa nước Sông Than thuộc dự án quan trọng quốc gia và thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc Quốc hội. Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 431,76 ha rừng (gồm rừng phòng hộ 100,63 ha; rừng sản xuất 309,48 ha; diện tích đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng 21,65 ha) để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, tỉnh Ninh Thuận.

Công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: Phạm Bằng

Với Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Văn bản số 154/TTg-NN ngày 20/1/2006; Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án đầu tư năm 2009, đã được khởi công năm 2010 nhưng đến năm 2011 dự án tạm dừng do Chỉ thị số 1792/CT-TTg. Năm 2017, dự án được bố trí vốn trở lại trong trung hạn 2016-2020 để tiếp tục thực hiện. Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng được khoảng 90% khối lượng công việc; lũy kế giải ngân đến nay đạt 83% và dự kiến đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành giai đoạn I. 

Tại Quyết định phê duyệt lần đầu của Bộ NN&PTNT năm 2009, tổng diện tích chiếm đất của dự án là 5.259,30 ha, trong đó, đất rừng phòng hộ là 94,0 ha; đất rừng sản xuất là 671,10 ha. Năm 2017, Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh dự án và năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã xác định diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng là 1.131,22 ha (Nghệ An 544,77 ha, Thanh Hóa 586,45 ha). Trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 312,95 ha; rừng sản xuất: 661,08 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 157,19 ha. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Thanh Hóa, diện tích rừng tự nhiên phải chuyển đổi là 662,55 ha đều thuộc loại rừng nghèo, nghèo kiệt; vị trí rừng tự nhiên phải chuyển đổi của dự án là bắt buộc để bảo đảm hiệu quả đầu tư công trình. 

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1.131,22 ha đất rừng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An (544,77 ha) và Thanh Hóa (586,45 ha), trong đó: Rừng phòng hộ 312,95 ha, 661,08 ha rừng sản xuất và 157,19 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.