#Trồng mới

7 kết quả

chè hoa vàng

Quế Phong: Vì sao khó mở rộng diện tích chè hoa vàng?

(Baonghean) - Cây chè hoa vàng chiếm một vị trí quan trọng trong “Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016 – 2020” của huyện Quế Phong; tuy nhiên, sau 2 năm triển khai kết quả chỉ đạt dưới 50% so với kế hoạch đề ra.
Con Cuông trồng mới 50 ha cam

Con Cuông trồng mới 50 ha cam

(Baonghean.vn) - Từ chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự đầu tư của người dân, năm 2015 huyện Con cuông trồng mới 50 ha cam tại các xã: Yên Khê, Chi Khê, Thạch Ngàn.