Tuần phim kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tuần phim kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức từ ngày 28/8 – 5/9/2012 trong phạm vi cả nước.


Phim "Đường thư" được chiếu trong Tuần phim

Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim bao gồm: Phim truyện “Đường thư” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất (bản DVD) và phim tài liệu “Ký ức Trường Sơn” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất (bản DVD).


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm in, ấn và gửi đĩa phim truyện “Đường thư” (400 đĩa) và phim tài liệu “Ký ức Trường Sơn” (400 đĩa) tới các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngoài ra, Bộ cũng đã giao Công ty TNHH Một thành viên FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành trong dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 những bộ phim có nội dung phù hợp.


Theo Chinhphu - MD