UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 30/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Ủy viên UBND tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối tượng áp dụng là các Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ nơi không thành lập tổ chức Kiểm lâm; doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng có tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng của các chủ rừng; Các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều kiện hỗ trợ là các chủ rừng sử dụng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng để thực hiện quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đang trong thời gian đóng cửa rừng, nhưng chưa được bố trí nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng hoặc đã được bố trí nhưng đơn giá thấp hơn 300.000 đồng/ha/năm.

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ảnh 2

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Định mức hỗ trợ: Đối với diện tích chưa được bố trí nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng thì hỗ trợ mức 300.000 đồng/ha/năm. Đối với diện tích đã được bố trí kinh phí bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các chương trình, dự án, nguồn vốn hợp pháp khác nhưng tổng đơn giá đã hỗ trợ nhỏ hơn 300.000 đồng/ha/năm thì hỗ trợ bổ sung để đạt mức 300.000 đồng/ha/năm.

Nội dung hỗ trợ là hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khái toán kinh phí thực hiện chính sách: Diện tích rừng dự kiến thuộc phạm vị điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn tỉnh mỗi năm khoảng 136.166,88 ha với tổng nhu cầu hỗ trợ mỗi năm vào khoảng hơn 40,850 tỷ đồng/năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc ban hành Nghị quyết của HĐND về quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cho hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng lao động xin thôi việc, bỏ việc đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang xảy ra hiện nay.

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ảnh 3

Lực lượng chuyên trách bảo vệ Vườn Quốc gia Pù Mát trên đường tuần tra. Ảnh: C.T.V

Bởi hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 chủ rừng được tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang được giao quản lý bảo vệ 427.698,67 ha, chiếm 35% diện tích rừng và đất lâm nghiệp cả tỉnh. Để tổ chức quản lý, bảo vệ được diện tích rừng được giao, các chủ rừng cần hợp đồng lao động để tổ chức thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đặc biệt là đối với diện tích rừng xa khu dân cư không thể tổ chức giao khoán và diện tích rừng có nguy cơ xâm hại cao.

Tổng hợp từ các chủ rừng, tổng số người lao động, làm việc có đến ngày 30/5/2022 là 955 người. Bao gồm, thuộc biên chế viên chức là 172 người, chỉ chiếm 17%; hợp đồng dài hạn theo diện tự trang trải là 658 người, chiếm đa số 66%; Hợp đồng thời vụ ngắn hạn là 159 người, chiếm 16%; Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 6 người, chiếm 1%.

Tại Nghị định số 01 của Chính phủ đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng. Tuy nhiên, từ khi Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 01 có hiệu lực, việc bố trí nguồn ngân sách để bảo đảm kinh phí bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng chưa có chính sách rõ ràng, bao gồm cả nguồn ngân sách Trung ương lẫn ngân sách địa phương.

Thời gian qua, tình trạng bỏ việc, chuyển việc đang có chiều hướng gia tăng, thống kê trong giai đoạn 2016 - đến 4 tháng đầu năm 2022 đã có 130 lao động xin thôi việc, nghỉ việc, trong đó, 4 tháng đầu năm 2022 đã có 9 người xin thôi việc, nghỉ việc. Tình trạng khai thác, chặt phá rừng trái phép diễn ra phức tạp trong các lâm phần của chủ rừng do thiếu lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng, cũng như nguồn lực để thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc ban hành chính sách là cấp thiết và UBND tỉnh thống nhất thông qua đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Trong đó, bổ sung, làm rõ đối tượng được thụ hưởng chính sách; làm rõ nguồn lực thực hiện, bên cạnh ngân sách tỉnh thì huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Mặt khác, rà soát lại quy chế làm việc của Tỉnh ủy để nghiên cứu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định.

Tin mới

Huy chương Vàng

Tấm Huy chương Vàng Khoa học kỹ thuật quốc tế của thầy và trò trường nội trú tỉnh

(Baonghean.vn) - Năm 2023, lần đầu tiên học sinh Nghệ An vinh dự được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật phát minh sáng chế quốc tế INTARG tổ chức tại Ba Lan và xuất sắc giành được Huy chương Vàng và giải Đặc biệt. Người đem về chiến thắng là các học sinh lớp 10 của Trường THPT DTNT tỉnh.
Khi các tuyển thủ đồng loạt lên tiếng

Khi các tuyển thủ đồng loạt lên tiếng

(Baonghean.vn) - Hai vòng đấu mới nhất V-League 1 và V-League 2, Giải hạng Nhì quốc gia mới khởi tranh vòng 1…đang cung cấp những “dữ liệu” mới nhất về sự trở lại, lên tiếng của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và các ứng viên mới trước đợt tập trung của Đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6 tới đây.
Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc rượu ngâm dược liệu xảy ra ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Tư liệu

Báo động về tình trạng tự ý dùng thuốc, dược liệu để điều trị bệnh

(Baonghean.vn) -  Đã có rất nhiều người dân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, thậm chí tử vong do tự ý sử dụng thuốc Nam, thuốc Đông y để điều trị bệnh; do sử dụng rượu ngâm dược liệu không rõ nguồn gốc; tin lời các “thần y” trên mạng internet nên sử dụng các sản phẩm thuốc hoàn tán tự chế…
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức Hội thi Sản Nhi Nghệ An Kid's Got Talent năm 2023. Ảnh Đình Tuyên.jpg

Không khí Ngày Quốc tế thiếu nhi nơi bệnh viện

(Baonghean.vn) - Những ngày này, các bệnh viện trong tỉnh đang có nhiều hoạt động hướng tới trẻ em. Các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi giúp cho các cháu bệnh nhi được hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi cùng thiếu nhi cả nước…
Tình báo Anh xem Nga là 'mối đe dọa lớn nhất'

Tình báo Anh xem Nga là 'mối đe dọa lớn nhất'

(Baonghean.vn) - Trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một sự kiện của Viện nghiên cứu RUSI ngày 30/5, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng (DI) Anh, ông Adrian Bird cho biết, Moskva sẽ vẫn là mối đe dọa chính đối với London cho đến cuối thập kỷ này. 
Đồ chơi, quà tặng đắt hàng dịp Tết Thiếu nhi

Đồ chơi, quà tặng đắt hàng dịp Tết Thiếu nhi

(Baonghean.vn) - Thị trường quà tặng ngày Tết Thiếu nhi (1/6) đa dạng, sức mua tăng, giá cả ổn định. Trong đó, các loại đồ chơi, sách truyện “bắt trend” trên mạng xã hội như: tranh tô màu số hóa, tranh đính đá, lớp học mật ngữ… được các em chọn mua nhiều.
Niềm vui được mùa lúa vụ xuân. Ảnh: Quang An

Vụ xuân 2023 Nghệ An thắng lợi toàn diện

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay được đánh giá là vụ sản xuất thắng lợi toàn diện. Lúa xuân được mùa, được giá, trong khi chi phí đầu tư giảm nhờ thời tiết khá thuận lợi và ít sâu bệnh hại, càng giúp nâng cao giá trị sản xuất.
Ca sĩ Đinh Trang: Lấp lánh ánh Sao Mai

Ca sĩ Đinh Trang: Lấp lánh ánh Sao Mai

(Baonghean.vn) - Đinh Trang nổi lên từ cuộc thi Sao Mai danh giá nhờ tài năng thực sự với chất giọng opera hiếm có. Kể từ đó, người ta thấy ngôi sao mai lấp lánh này xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ, những ca khúc đậm chất nhạc thính phòng được cô chuyển tải hết sức mượt mà, thiết tha.