UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Phạm Bằng 30/01/2023 15:26

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 30/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Ủy viên UBND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối tượng áp dụng là các Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ nơi không thành lập tổ chức Kiểm lâm; doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng có tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng của các chủ rừng; Các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều kiện hỗ trợ là các chủ rừng sử dụng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng để thực hiện quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đang trong thời gian đóng cửa rừng, nhưng chưa được bố trí nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng hoặc đã được bố trí nhưng đơn giá thấp hơn 300.000 đồng/ha/năm.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Định mức hỗ trợ: Đối với diện tích chưa được bố trí nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng thì hỗ trợ mức 300.000 đồng/ha/năm. Đối với diện tích đã được bố trí kinh phí bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các chương trình, dự án, nguồn vốn hợp pháp khác nhưng tổng đơn giá đã hỗ trợ nhỏ hơn 300.000 đồng/ha/năm thì hỗ trợ bổ sung để đạt mức 300.000 đồng/ha/năm.

Nội dung hỗ trợ là hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khái toán kinh phí thực hiện chính sách: Diện tích rừng dự kiến thuộc phạm vị điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn tỉnh mỗi năm khoảng 136.166,88 ha với tổng nhu cầu hỗ trợ mỗi năm vào khoảng hơn 40,850 tỷ đồng/năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc ban hành Nghị quyết của HĐND về quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cho hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng lao động xin thôi việc, bỏ việc đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang xảy ra hiện nay.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ Vườn Quốc gia Pù Mát trên đường tuần tra. Ảnh: C.T.V

Bởi hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 chủ rừng được tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang được giao quản lý bảo vệ 427.698,67 ha, chiếm 35% diện tích rừng và đất lâm nghiệp cả tỉnh. Để tổ chức quản lý, bảo vệ được diện tích rừng được giao, các chủ rừng cần hợp đồng lao động để tổ chức thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đặc biệt là đối với diện tích rừng xa khu dân cư không thể tổ chức giao khoán và diện tích rừng có nguy cơ xâm hại cao.

Tổng hợp từ các chủ rừng, tổng số người lao động, làm việc có đến ngày 30/5/2022 là 955 người. Bao gồm, thuộc biên chế viên chức là 172 người, chỉ chiếm 17%; hợp đồng dài hạn theo diện tự trang trải là 658 người, chiếm đa số 66%; Hợp đồng thời vụ ngắn hạn là 159 người, chiếm 16%; Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 6 người, chiếm 1%.

Tại Nghị định số 01 của Chính phủ đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng. Tuy nhiên, từ khi Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 01 có hiệu lực, việc bố trí nguồn ngân sách để bảo đảm kinh phí bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng chưa có chính sách rõ ràng, bao gồm cả nguồn ngân sách Trung ương lẫn ngân sách địa phương.

Thời gian qua, tình trạng bỏ việc, chuyển việc đang có chiều hướng gia tăng, thống kê trong giai đoạn 2016 - đến 4 tháng đầu năm 2022 đã có 130 lao động xin thôi việc, nghỉ việc, trong đó, 4 tháng đầu năm 2022 đã có 9 người xin thôi việc, nghỉ việc. Tình trạng khai thác, chặt phá rừng trái phép diễn ra phức tạp trong các lâm phần của chủ rừng do thiếu lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng, cũng như nguồn lực để thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc ban hành chính sách là cấp thiết và UBND tỉnh thống nhất thông qua đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Trong đó, bổ sung, làm rõ đối tượng được thụ hưởng chính sách; làm rõ nguồn lực thực hiện, bên cạnh ngân sách tỉnh thì huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Mặt khác, rà soát lại quy chế làm việc của Tỉnh ủy để nghiên cứu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định.

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO