UBND tỉnh thảo luận các giải pháp hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về tình hình phát triển KT-XH năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016; Kế hoch phát trin KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Cùng dự có các phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự phiên họp

Buổi sáng, phiên họp tập trung vào các nội dung: Tình hình thc hin kinh tế - xã hi, quc phòng -  an ninh năm 2015, phương hưng và nhim v năm 2016; Ngh quyết v Kế hoch phát trin kinh tế- xã hi 5 năm 2016 – 2020; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014, tình hình thc hin d toán thu, chi ngân sách năm 2015; d toán và phân b ngân sách năm 2016; công tác ci cách hành chính năm 2015; phương hưng nhim v năm 2016.

Về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, năm 2015 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương nên đã thực hiện đạt và vượt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tng sn phm trên đa bàn tnh (GRDP) năm 2015 ưc đt 58.884 t đng, tc đ tăng trưng năm 2015 ưc đạt 7,43%, cao hơn tc đ tăng trưng ca nhng năm gn đây. Thu ngân sách 10 tháng đạt 6.733,7 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014. Thu nhập bình quân đu ngưi ưc đt 27,5 triu đng/ năm. Cơ cu kinh tế chuyn dch theo hưng tích cc.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội

Vic ng dng các tiến b khoa hc công ngh vào sn xut đưc chú trng, góp phn nâng cao cht lưng sn phm. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp khá hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, lĩnh vực văn hóa -  xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội giai đoạn 2011 -2015 tc đ tăng trưng tổng sản phẩm bình quân đt 7,89% (bình quân đu ngưi năm 2015 ưc đt 29 triu đng, tăng gn 2 ln so vi năm 2010). Thu ngân sách tăng nhanh so vi đu nhim kỳ. Tổng vn đu tư xã hi 5 năm 2011-2015 đt khong hơn 180.000 t đng, đt mục tiêu đề ra, trong đó ngun huy đng trong dân chiếm 50%. Nhiu sn phm công nghip ch yếu đt và vưt mc tiêu đ ra. Đã thu hút đưc nhiu d án công nghip quan trng, có tng mc đu tư ln có thương hiu vào địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo ngành Hải quan báo cáo công tác thu thuế XNK trong năm 2015

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành và của các phó chủ tịch UBND tỉnh, kết luận về những nội dung trong phiên họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các sở, ngành tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch để trình Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh về kết quả đã đạt được trong năm 2015, đó là đã tổ chức thành công ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đề ra được phương hướng và kế hoạch KTXH 5 năm 2015 - 2020; có 22/ 27 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; phấn đấu đạt chỉ tiêu về xã NTM và huyện NTM; sản xuất công nghiệp xây dựng có chiều hướng tăng trưởng trở lại; công tác đầu tư xây dựng, xúc tiến đầu tư thực hiện tốt, nhất là trên lĩnh vực đầu tư; thu chi ngân sách đảm bảo; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; tổ chức chu đáo công tác đền ơn đáp nghĩa; vấn đề an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội đạt kết quả tốt.

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chỉ rõ: Cần tập trung triển khai nghị quyết Đại hội đảng các cấp, kế hoạch phát triển KT-XH 2015 – 2020; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư; hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2015; có giải pháp quyết liệt cho kế hoạch thu ngân sách 2016 theo kế hoạch của Bộ Tài chính; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm thực hiện kế hoạch 2016 và kế hoạch 5 năm 2015 -2020.

Hoàng Vĩnh