UBND tỉnh thông qua Đề án xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022, UBND tỉnh đã thông qua Đề án xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiều 24/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 chiều 24/11. Ảnh: Phạm Bằng

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 chiều 24/11. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên trình bày dự thảo Đề án xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Đề án trong giai đoạn 2021-2025, có ít nhất 19 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 50% số xã của huyện); có 3 - 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Thị trấn Yên Thành giữ vững danh hiệu đô thị văn minh; có 9/9 tiêu chí đạt chuẩn của Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao; trên 95% tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp huyện; trên 90% tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp xã. Đến năm 2025, thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trình bày dự thảo 2 đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trình bày dự thảo 2 đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giai đoạn 2026-2030, đến năm 2028 có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 100%). Đến năm 2030, có thêm 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 6-10 xã. Đến năm 2030, Yên Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, dự kiến kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2022-2030 là hơn 15.152 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hơn 3.722 tỷ đồng, chiếm 24,57%; vốn đầu tư từ doanh nghiệp hơn 4.298 tỷ đồng, chiếm 28,37%; vốn vay tín dụng hơn 3.101 tỷ đồng; vốn lồng ghép khác hơn 1.351 tỷ đồng, chiếm 8,92%; vốn huy động từ nhân dân hơn 2.677 tỷ đồng, chiếm 17,67%.

Trong đó, giai đoạn 2022-2025, dự kiến kinh phí thực hiện hơn 6.315 tỷ đồng, chiếm 41,68% tổng vốn thực hiện đề án, trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 1.527 tỷ đồng; vốn lồng ghép, hợp pháp khác 4.787 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, dự kiến kinh phí hơn 8.837 tỷ đồng, chiếm 58,32% tổng vốn thực hiện đề án, trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ hơn 2.195 tỷ đồng; vốn hợp pháp khác hơn 6.641 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Để có nguồn lực thực hiện Đề án, huyện Yên Thành đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, cho phép để lại 100% tiền đất tại 2 khu quy hoạch ở xã Văn Thành và thị trấn Yên Thành; Hỗ trợ ngoài chỉ tiêu cho huyện 6.000 tấn xi măng/năm để ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi trên địa bàn; Để lại 100% tiền bảo vệ đất trồng lúa đối với các dự án trong khu quy hoạch thực hiện đề án.

Trong giai đoạn 2010-2021, tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành đạt hơn 12.458 tỷ đồng. Đối với cấp xã, huyện Yên Thành có 5/38 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 13,16%. Đối với cấp huyện, Yên Thành đã đạt 2/9 tiêu chí; đạt 23/38 chỉ tiêu của 9 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025.

Đối với đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ, huyện Yên Thành phấn đấu đến năm 2030, giá trị thu nhập của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 65-70% giá trị thu nhập của ngành Nông nghiệp toàn huyện. Đến năm 2025, xây dựng các vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các sản phẩm chủ lực: lúa gạo, cam, bưởi, gà thịt, lợn thịt, bò, cây lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Đến năm 2030, tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Cho rằng 2 đề án có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao khi huyện Yên Thành lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp là trọng điểm phát triển, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong điều kiện nguồn lực có hạn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Yên Thành nên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Huyện phải rà soát, sắp xếp, lựa chọn các danh mục dự án, công trình theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đầu tư hạ tầng, mặt bằng để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

UBND tỉnh thống nhất thông qua 2 đề án và đề nghị huyện Yên Thành phối hợp với các ngành, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trình HĐND tỉnh xem xét.

tin mới

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh và các sở để ban hành các chính sách đủ mạnh nhằm thực hiện một số chỉ tiêu văn hóa – xã hội mang tính bền vững, trong đó có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Trực tiếp: '20 giờ Bác sĩ đây rồi'

Trực tiếp: '20 giờ Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Chương trình “20h Bác sĩ đây rồi”, chương trình tư vấn sức khỏe do Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện; được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

(Baonghean.vn) - Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5; Nhiều trường công lập ở Nghệ An có tỷ lệ chọi cao chót vót… là những thông tin nổi bật ngày 20/5.

Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao

Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của UBTV Quốc hội, Quốc hội khi đề cập đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Quốc hội trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mạnh về kinh tế biển

Phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mạnh về kinh tế biển

(Baonghean.vn) -Quan điểm phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ sẽ tập trung vào các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghĩ về Bác của chúng ta

Nghĩ về Bác của chúng ta

(Baonghean.vn) - Mỗi lần nhớ đến Bác, mỗi lần kỷ niệm sinh nhật Người là một dịp để ta thêm suy ngẫm. Học tập và làm theo thật tốt tư tưởng vĩ đại, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, ta mới có thể tự tin khi cất lên tiếng nói từ trái tim mình: Bác Hồ của chúng ta.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên dương điển hình “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác”; Nam Đàn được Trung ương ban hành Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu... là những nội dung chính trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ; Vịnh Diễn Châu và khu vực ven biển Nghi Lộc, Cửa Lò thuộc quy hoạch cấm khai thác thủy sản có thời hạn… đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 17/5.

Huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển

Huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển

(Baonghean.vn) - Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh, huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển, trong đó, có 3 chính sách: mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ

(Baonghean.vn) - Dự án đường bộ cao tốc này dài 49,3 km, đã đưa vào khai thác 30 km từ ngày 29/4 vừa qua. Hiện còn hơn 19 km chưa khai thác thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2024. 

Cảm xúc tháng Năm trên quê hương Bác Hồ

Cảm xúc tháng Năm trên quê hương Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những ngày này người dân trên mọi miền Tổ quốc đã tìm về Kim Liên (Nam Đàn) – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về đây, tất cả đều dành tình yêu lớn lao đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hy sinh cả cuộc đời mình vì độc lập của dân tộc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5

(Baonghean.vn) - Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Sẽ thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Ngư - Đảo Mắt...