#vì dân

7 kết quả

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào Hùng Sơn, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954) - Ảnh: Tư liệu

Hồ Chí Minh - tấm gương lớn về sự nêu gương

Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương thể hiện rất phong phú, sinh động, rộng lớn, cụ thể, thống nhất trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm từ nhỏ đến lớn, kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc lớn liên quan tới vận mệnh lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh nói là làm, làm bằng được.
Cảm ơn Thủ tướng!

Cảm ơn Thủ tướng!

Thủ tướng đã hiểu được tâm tư, bức xúc của người dân để nói trước Chính phủ và lãnh đạo các địa phương.
Quốc khánh, kỳ vọng về Chính phủ kiến tạo, vì dân

Quốc khánh, kỳ vọng về Chính phủ kiến tạo, vì dân

(Baonghean.vn) - Chính phủ Kiến tạo – Hành động- Liêm chính- phục vụ…là những khái niệm mà người dân được nghe nói nhiều thời gian gần đây khi đề cập đến hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Đó không phải là những phát ngôn hoa mỹ, mà là triết lý hành động của bộ máy công quyền. Ngày Quốc khánh là dịp để mỗi người nghĩ suy về triết lý cao cả ấy -  điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch Chính phủ đầu tiên đã khẳng định ngay từ những ngày đầu lập nước với toàn thể quốc dân đồng bào.     
Bài học vì dân

Bài học vì dân

(Baonghean)- Nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã phải bãi miễn hai đại biểu đều là doanh nhân. Nhiệm kỳ này vừa mới bầu xong lại một doanh nhân bị bác tư cách đại biểu Quốc hội. Qua đó cho thấy việc chọn doanh nhân giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội không hề đơn giản.