Vi phạm giao thông, 9x đánh gãy răng CSGT

Không đội mũ bảo hiểm, khi bị dừng xe kiểm tra, đối tượng Tùng đã có hành vi chống người thi hành công vụ, khiến một cán bộ CSGT bị thương...